På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
Arendalsuka

Arendalsuka 14. – 19. august 2017

Åpent for alle – fri entré – ingen billetter

 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Politisk eksamen i grønn konkurransekraft

Arrangør
Elektroforum
Dag
Onsdag 16/8 2017 15:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima og miljø , Politikk
Språk
Norsk
Sted
Telenors Arena Arendal, Nygaten 4, inngang Vestre Gate 10
 


Om arrangementet

Norge kan bli et globalt fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling. Mens andre land sliter med å redusere utslippene i kraftforsyningen, kan vi som nasjon realisere helt nye grønne forretningsmuligheter der vi utnytter våre sterke sider i form av stor tilgang på rene energiressurser, høy effektivitet og produktivitet, faglært arbeidskraft, høy teknologisk kompetanse, samt en sterk tillits- og samarbeidskultur.

Dette var konklusjonen da Elektroforum i mai 2016 leverte sin utredning av potensialet for grønn verdiskaping, økt sysselsetting og reduserte klimagassutslipp til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholdt konkrete politiske anbefalinger om hvordan potensialet kan realiseres i form av klimavennlige transportløsninger, en energioptimal byggsektor og grønn industriell vekst.

Med utgangspunkt i våre anbefalinger har Elektroforum i forkant av Stortingsvalget foretatt en grundig evaluering av de politiske partiprogrammene. Vi har forsøkt å identifisere i hvilken grad programforpliktelsene vil bidra til å realisere potensialet for grønn verdiskaping, og vi har gitt partiene karakterer ut ifra dette.

På arrangementet presenterer vi partienes karakterer og vår redegjørelse for disse. Samtidig gir vi også de politiske partiene mulighet til å forbedre sine skriftlige karakterer gjennom en muntlig utspørring og politisk debatt.

Velkommen skal du være!

Vi serverer noe å spise og drikke.

Om Elektroforum

Elektroforum har seks medlemsorganisasjoner som hver representerer bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske verdikjeden. Bedriftene representerer om lag 200 000 arbeidstakere og en samlet årlig omsetning på nesten 800 milliarder kroner. Elektroforum består av følgende organisasjoner:

  • EFO (Elektroforeningen) organiserer agenter, importører, produsenter og grossister av elektrisk utstyr.
  • Energi Norge organiserer netteiere, kraftprodusenter, strømleverandører og el-entreprenører i Norge.
  • Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) er en forening med medlemmer fra virksomheter innen elektro- og automatisering.
  • Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.
  • Norsk Industri organiserer norsk prosessindustri, leverandørindustri, verftsindustri, verkstedsindustri og enkelte serviceindustrigrener, og er den største arbeidsgiverorganisasjonen under NHO.
  • RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) organiserer rådgivende ingeniørbedrifte

Kontaktperson:
Per Øyvind Voie, Næringspolitisk direktør, Elektroforeningen (EFO), 97665446
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
133