På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

En aktiv og meningsfull hverdag med demens

Arrangør
Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Fylkesmannen i Aust- og Vestagder
Dag
Torsdag 17/8 2017 08:00 - 10:20
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Sal nr 2
 


Om arrangementet

Det antas at tallet på personer med demens vil fordobles de nærmeste 30 årene. I Norge bor minst halvparten av de som har demens i eget hjem. Demensplan 2020 har en målsetning om at personer med demens skal kunne delta i samfunnet, og at alle som ønsker det skal gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg er det et mål at personer med demens skal ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Helsedirektoratet har siden 2012 forvaltet en tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud for personer med demens, som retter seg mot kommunene. Regjeringen planlegger at kommunene fra 2020 skal ha en lovfestet plikt til å tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Konferansen vil forsøke å belyse hvilken nytte dagaktivitetstilbud kan gi for personer med demens, for pårørende og for kommunen.

 

Program:

8.00 Frokost

8.30 Åpning ved Helsedirektoratet

8.40 Sykdomsforløp og tilpassede tjenester ved demens. v/ forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

9.00 Hvordan fange opp behov og gi systematisk oppfølging etter demensdiagnose? v/ enhetsleder Horten helsehus, Vibeke Kristiansen

9.15 Dagaktivitetstilbud i Arendal kommune. v/ pårørende Berit Bulien Jørgensen og demensrådgiver Astrid Saudland

9.30 Inn på tunet-tilbud i Larvik kommune. v/ gårdbruker Kirsti Bårnes Vittersø

9.50 Betydningen av gode dagtilbud. v/ ass. fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

10.00 Kommunenes arbeid med dagaktivitetstilbud mot 2020. v/ Mette Gundersen, nestleder KS

10.15 Avslutning ved Helsedirektoratet

Medvirkende
  • ledelsen, Helsedirektoratet
  • Mette Gundersen, nestleder, KS
  • Kari-Ann Baarlid, ass. fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Geir Selbæk, forskningssjef, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Kirsti Bårnes Vittersø, Inn på tunet- gårdbruker
  • Berit Bulien Jørgensen, pårørende
  • Astrid Saudland, demensrådgiver, Arendal kommune
  • Vibeke Kristiansen, enhetsleder, Horten kommune
Kontaktperson:
Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2020, Helsedirektoratet, -, berit.kvalvaag.gronnestad@helsedir.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1813