På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017.

En aktiv og meningsfull hverdag med demens

Arrangør
Helsedirektoratet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Fylkesmannen i Aust- og Vestagder
Dag
Torsdag 17/8 2017 08:00 - 10:20
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Stedsbeskrivelse:
Sal nr 2
 


Om arrangementet

Det antas at tallet på personer med demens vil fordobles de nærmeste 30 årene. I Norge bor minst halvparten av de som har demens i eget hjem. Demensplan 2020 har en målsetning om at personer med demens skal kunne delta i samfunnet, og at alle som ønsker det skal gis mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. I tillegg er det et mål at personer med demens skal ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Helsedirektoratet har siden 2012 forvaltet en tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud for personer med demens, som retter seg mot kommunene. Regjeringen planlegger at kommunene fra 2020 skal ha en lovfestet plikt til å tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Konferansen vil forsøke å belyse hvilken nytte dagaktivitetstilbud kan gi for personer med demens, for pårørende og for kommunen.

 

Program:

8.00 Frokost

8.30 Åpning ved Helsedirektoratet

8.40 Sykdomsforløp og tilpassede tjenester ved demens. v/ forskningssjef Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

9.00 Hvordan fange opp behov og gi systematisk oppfølging etter demensdiagnose? v/ enhetsleder Horten helsehus, Vibeke Kristiansen

9.15 Dagaktivitetstilbud i Arendal kommune. v/ pårørende Berit Bulien Jørgensen og demensrådgiver Astrid Saudland

9.30 Inn på tunet-tilbud i Larvik kommune. v/ gårdbruker Kirsti Bårnes Vittersø

9.50 Betydningen av gode dagtilbud. v/ ass. fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen

10.00 Kommunenes arbeid med dagaktivitetstilbud mot 2020. v/ Mette Gundersen, nestleder KS

10.15 Avslutning ved Helsedirektoratet

Medvirkende
  • ledelsen, Helsedirektoratet
  • Mette Gundersen, nestleder, KS
  • Kari-Ann Baarlid, ass. fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Geir Selbæk, forskningssjef, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Kirsti Bårnes Vittersø, Inn på tunet- gårdbruker
  • Berit Bulien Jørgensen, pårørende
  • Astrid Saudland, demensrådgiver, Arendal kommune
  • Vibeke Kristiansen, enhetsleder, Horten kommune
Kontaktperson:
Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2020, Helsedirektoratet, -, berit.kvalvaag.gronnestad@helsedir.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2367