På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017.

Psykisk helse og rus: Det finnes virksomme tiltak – hva kan kommunene gjøre?

Arrangør
Helsedirektoratet
Dag
Torsdag 17/8 2017 10:30 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
 


Om arrangementet

På seminaret vil du få høre om helsemyndighetenes satsinger innen psykisk helse- og rusfeltet i kommunene, blant annet gjennom kunnskap- og kompetansebygging, opptrappingsplaner og tilskuddsordninger.


Flere sørlandskommuner vil presentere sine erfaringer med hvordan de har tatt i bruk nye, virksomme tiltak. Hvordan komme i gang, forankring i kommunale planer, implementering, hva er oppnådd, tilbakemelding fra brukerne, og tilbudets betydning for det samlede tilbudet innen psykisk helse og rus er forhold som vil bli omtalt.


kl. 10.15 – 10.30:        Munker og kaffe


kl. 10.30 – 10.35:       
Velkommen
v/divisjonsdirektør Svein Lie, Helsedirektoratet

Kl. 10.35 – 10.45:       
Kommunens tilbud innen psykisk helse og rus
v/avdelingsdirektør Anette Mjelde, Helsedirektoratet

Kl. 10.45 – 11.05:       
Psykologer i kommunen – en styrking av kvalitet og kompetanse innen psykisk helse og rus, vold og traumefeltet
v/enhetsleder Bjarte Austvik, Songdalen kommune

Kl. 11.05 – 11.25:       
FACT-team – aktivt oppsøkende behandlingsteam overfor personer med alvorlige psykiske helseproblemer
v/teamleder Atle Ersdal, FACT Lister - kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Hægebostad og Farsund

Kl. 11.25 – 11.40:       
Individuell jobbstøtte (IPS) – samtidighet i behandling og arbeidsrettet oppfølging for personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer
v/veileder Lene Victoria Aas, NAV Arendal

Kl. 11.40 – 12.00:       
Rask psykisk helsehjelp – et lavterskeltilbud til personer med ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad
v/prosjektleder Hellen Ruthjersen, Kristiansand kommune

Med forbehold om endringer

Kontaktperson:
Randi Røed Andersen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, 48004987, randi.roed.andersen@helsedir.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Servering
Ja
Sidevisninger
877