På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2017.

Kunst som sosial drivkraft 2017

Arrangør
Arendal kommune, kulturenheten, Aust-Agder fylkeskommune, Arendal kulturforum, Mimeta– senter for kultur og utvikling, Nordisk informasjonskontor
Dag
Onsdag 16/8 2017 09:00 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Kultur , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Arendal gamle rådhus
Stedsbeskrivelse:
Rådhusgaten 10
 


Om arrangementet

Velkommen til internasjonalt kulturseminar 2017!
Seminaret utforsker måten kulturaktører arbeider på, og hvilken rolle kunsten og kultursektoren kan ha i den lokale samfunnsutviklingen. Årets seminar under Arendalsuka setter fokus på hvordan det sosiale perspektivet påvirker programarbeidet i etablerte institusjoner og festivaler. Vi spør også om nordisk og europeisk kulturliv er organisert for integrasjon av kunstnerskap?


Festspillene i Bergen, Kilden Dialog fra Kristiansand og Henie Onstad kunstsenter i Bærum vil gi sine perspektiver og refleksjoner omkring sosialt orienterte kunstpraksiser i egen institusjon. Liwaa Yazi fra Syria har etablert seg i Europa, og retter et søkelys på om de europeiske kunstsystemene har evne til å integrere kunstnerskap med annet opphav enn de nasjonale. Denne tematikken illustreres videre i arbeidet til Natasja van´t Westende, direktør for den hollandske biennalen Dancing on the Edge. Vi får også en presentasjon av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden», en av satsingene i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017.


For første gang møtes direktørene ved de nasjonale kulturrådene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under Arendalsuka. Gjennom en panelsamtale drøfter de hvordan kulturmyndighetene i de nordiske land legger til rette for fremvekst av nye plattformer for formidling og samarbeid tilpasset det sosiale aspektet. Panelsamtalen ledes av Benny Marcel, direktør for Nordisk kulturfond.

 

Informasjon om foredragsholdere:

Anders Beyer, Festspillene i Bergen,

Marie Teresie Sørensen, Kilden Dialog fra Kristiansand

Tone Hansen, Henie Onstad kunstsenter i Bærum

Liwaa Yazi, Syria

Natasja van ´t Westende, Dancing on the Edge

Silje Eikemo Sande, Et inkluderende kulturliv i Norden

 

Nordiske kulturrådene ved:

Kristin Danielsen, Direktør Norsk Kulturråd

Jesper Hermansen, Direktør, Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark

Staffan Forssell, Generaldirektør, Statens Kulturråd i Sverige

Minna Sirnö, Direktør, Centret för Konstfrämjande i Finland

Benny Marcel, Direktør, Nordisk Kulturfond

 

Arrangører: Arrangører og vertskap er Arendal Kommune, Arendal Kulturforum, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk Informasjonskontor, og Mimeta – senter for kultur og utvikling. Det er tredje år på rad at kulturseminaret arrangeres under Arendalsuka.
Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har innledere fra de nordiske landene, Syria og Nederland.

Sidevisninger
1387