På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette arrangementet er avlyst
Dette var et arrangement i 2018

Vil globale mål ramme norske interesser. Debatt om samstemt norsk politikk for global utvikling

Arrangør
Fafo
Dag
Torsdag 16/8 2018 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Partipolitikk , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MS Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Fafobåten, 1. klassesalongen
 


Om arrangementet

Regjeringen har som målsetning at ulike politikkområder ikke skal undergrave hverandre for å oppnå globale mål for bærekraftig utvikling. Men hvor langt er vi villige til å strekke oss om dette går på bekostning av viktige norske politiske og økonomiske interesser - og truer vår egen velferd? Vi har invitert representanter fra Utenriksdepartementet, Norad og sivilsamfunn til en debatt om temaet på Fafobåten.

Å sikre en samstemt politikk for global utvikling har lenge vært uttrykt som et prioritert område av norske regjeringer. Temaet har fått ekstra aktualitet i forbindelse med Norges forpliktelse til å følge opp FNs bærekraftsmål, og en samstemt politikk for utvikling ble i den forbindelse spesielt nedfelt som målsetning i samarbeidsplattformen til den sittende regjeringen (Jeløya-plattformen).

Til tross for den uttalte satsingen over lengre tid, viser en ny evalueringsrapport utarbeidet av Fafo og Prio på oppdrag fra Norads evalueringsavdeling at få konkrete tiltak har blitt satt i verk for å sikre samstemthet det siste tiåret. For å endre på dette har regjeringen nylig opprettet et Samstemthetsforum for å øke bevisstheten om hvordan ulike deler av norsk politikk påvirker utviklingspolitikken, og for å foreslå tiltak for bedre samstemthet. I tillegg har Stortinget anmodet regjeringen om å legge fram et opplegg for en samstemthetsreform i løpet av 2018.

Et sentralt spørsmål i forhold til de nye initiativene er imidlertid om de vil kunne føre til bedre resultater sammenlignet med tidligere initiativer - og hva som eventuelt taler for og imot dette? 

Fafo har tilsammen 29 arrangementer på Fafo-båten onsdag og torsdag under Arendalsuka. Se hele programmet på: fafo.no/arendalsuka

Medvirkende
  • Svein Erik Stave, Fafo
Kontaktperson:
Jon Lahlum, Fafo, 90667008, jon.lahlum@fafo.no
Twitter:
Universell utforming
Servering
Ja
Sidevisninger
192