På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2019

Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Arrangør
Fafo
Dag
Torsdag 15/8 2019 13:30 - 14:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Oppvekst , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Fafobåten, 1. klassesalongen
Antall plasser i lokalet
46
 


Om arrangementet

Den moderne velferdsstatens innretting av tjenestene kan føre til svikt og utfordringer i oppfølgingen av utsatte barn og unge. Det er særlig når behovene er sammensatte og mange tjenester kan ha ansvar, at utfordringene oppstår. Manglende samarbeid kan føre til at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Blir det trøbbel i velferdsstatens grenseflater?

Vi tar utgangspunkt i et kunnskapsgrunnlag Fafo har utviklet for 0-24 samarbeidet, samt et pågående Nordisk prosjekt 0 – 24 prosjekt om samordnet innsats om utsatte barn og unge, og inviterer til debatt om: Hvorfor trenger vi samordnet innsats? Hvorfor er det så vanskelig? Og hvordan skal vi lykkes med å få bedre kvalitet i det tverretatlige samarbeidet på oppvekstfeltet?

----

Fafo har arrangementer på Fafo-båten onsdag og torsdag under Arendalsuka. Se hele programmet på fafo.no.

Medvirkende
  • Marianne Borgen, Ordfører, Oslo
  • Helge Eide, Områdedirektør, KS
  • Elisabeth Nærstad, Prosjektleder for bedre tverrfaglig innsats,, Arendal kommune
  • Tone Fløtten, Daglig leder, Fafo
  • Inger Lise Skog Hansen, Forsker, Fafo
Kontaktperson
Jon Lahlum, Fafo, 90667008, jon.lahlum@fafo.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1058