Digitale råd

Vi oppfordrer alle til å lage digitale sendinger fra arrangementsstedet dere i Arendal. På den måten vil dere kunne gjennomføre arrangementet uansett smittesituasjon og i tillegg nå ut til enda flere.

Ingen felles digital plattform

Arendalsuka har ingen felles digital plattform som sender alle arrangementer fra Arendalsuka 2021. Hver enkelt arrangør må selv stå for egne sendinger og det praktiske rundt disse. 

Har arrangementsstedet nok nettkapasitet?

Vi anbefaler at du tar kontakt med arrangementsstedet for å sjekke at du kan få en kablet nettlinje. Kapasiteten på 4G og Arendalsukas åpne nett er dessverre ikke godt nok for streaming når så mange arrangører og pressefolk kommer til Arendalsuka.

Hvilken visningsflate bør vi velge?

Det er mange måter å nå ut til digitale deltakere på. Hvor har du størst publikum? Noen velger livestrømming på Facebook, noen velger andre flater som Vimeo, Youtube m.fl. Det viktigste er at du får spredd lenken til det digitale arrangementet godt, og ikke minst at du har testet visningsflaten du velger å bruke slik at du vet at det virker. Arendalsuka videreformidler dessverre ikke kontakt med firmaer som tilbyr streaming.   

Legg inn streaminglenke i arrangementet ditt

Vi ber alle som skal streame arrangementet om å legger streaminglenke til den digitale sendingen inn i programposten. På den måten vises det at deres arrangement streames i den offisielle programoversikten.

Hvordan blir streamede arrangementer presentert i Arendalsukas program? 

Når dere har streaminglenken klar, ber vi dere legge denne inn i påmeldingsskjema for arrangementet deres og sende det inn for ny godkjenning. Da vil programposten deres oppdateres med streaminglenken  og arrangementet vil inngå i en felles oversikt over alle arrangementer som streames fra Arendalsuka. Denne oversikten vil bli tydelig presentert på forsiden av Arendalsukas nettside under selve uka.

10 digitale råd

1. Programleder

Du trenger en programleder med god energi som kan holde tempo og flyt i arrangementet. Det er tungt å lede digitale arrangement og en programleder må holde tempo oppe for at tilhørerne på nett ikke skal miste interessen.

2. Produsent/teknisk ansvarlig

Det er viktig å fordele oppgavene slik at noen tar seg av innholdet og noen tar seg av det tekniske. Derfor er det smart å ha en produsent som fikser det tekniske slik at programleder kan fokusere på innhold og energi.

3. Program

I en digital sending, eller hybrid sending, er det viktig å vite hva du konkurrerer mot. Det er fort å miste fokus på ditt arrangement dersom innleggene blir for lange. Det som før var et 20 minutters innlegg, kan gjerne kortes ned til 8-12 minutter.

4. Samtaler

Det gir en god energi med samtaler mellom flere. Pass på å belyse flere sider av en sak, og sett sammen panelet slik at ikke alle er enige.

5. Tenk TV

NRKs vinterstudio er en fin mal for hvordan en digital sending kan gjøres. Det er lurt å øve på arrangementet og innleggene slik at man får bort alle kunstpauser. 2-3 sekunder pause er noen ganger nok til at tilhørere bytter til sosiale medier eller aviser. Da mister man fort tilhørere.

6. Blikket i kamera

Snakk til de som følger sendingen digitalt. Fest blikket i kamera. Deltakere som er til stede kjenner energien i rommet, det gjør ikke de som ikke er til stede. Derfor er deg viktig å trollbinde dem med blikket. Interessen forsvinner fort når man føler at man er på sidelinjen.

7. Hold tiden

Det er viktig å tenke gjennom programmet ordentlig. Hva må du si, hvor mye må sies. Kan det være lurt å skape nysgjerrighet fremfor lange avhandlinger? Men viktigst av alt er at du holder tiden. Start til oppsatt klokkeslett. Digitale arrangement som er forsinket er lett å droppe eller glemme.

8. Skap aktivitet for digitale deltakere

Bruk chattefunksjoner eller konferanse-apper som Slido eller Menti til å skape en følelse av deltakelse. Opplys om dette tidlig, og bruk det som kommer inn. Spørsmål fra deltakere som ikke besvares gjør at aktiviteten avtar raskt. Det skaper interesse når deltakerne føler seg sett og hørt.

9. Hva skjer etter sendingen?

En digital deltaker kan lukke sin skjerm og være ferdig med arrangementet. Skap nysgjerrighet og undring for temaet ditt. Det vil gjøre at flere husker det de har hørt og opplevd. Det skaper engasjement!

10. Visningsflater

Det er mange måter å nå ut til digitale deltakere på. Hvor har du størst publikum? Noen velger livestrømming på Facebook, noen velger andre flater som Vimeo, Youtube m.fl.

Det viktigste er at du får spredd lenken til det digitale arrangementet godt, og ikke minst at du har testet visningsflaten du velger å bruke slik at du vet at det virker.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen