Arendalsukas uteområder

Arendalsuka disponerer kommunens uteområder i hele sentrum under uka. Vi leier ut ledige arealer til arrangementer og aktiviteter. Vi leier primært ut til aktører som ønsker et arrangementstelt.

Hvem kan leie våre uteområder?

Vi viser til kriteriene for å delta på Arendalsuka.

I tillegg gjelder disse prinspipper for tildeling av Arendalsukas uteområder:

 • Arendalsuka vurdere alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena.
 • Organisasjoner, interesseforeninger, politiske partier og medieredaksjoner blir prioritert.
 • Arrangører som samarbeider blir prioritert.
 • Navnet på teltet eller arrangementsstedet skal beskrive tematikken, ikke navnet på arrangørene.
 • Tildeling av plass gjelder kun for det gjeldende året og det er ikke automatikk i å få tildelt samme sted flere år på rad.
 • Det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet på Arendalsukas områder.
 • Det er ikke tillatt å fremleie området som er blitt tildelt.

Når fordeles uteområdene?

Fra 1. november 2021 starter vi fordelingen av uteområder for Arendalsuka 2022.

Avtale mellom arrangøren og Arendalsuka skal inneholde:

 • Hvilket område som er tildelt
 • Tid for leieavtalen
 • Pris pr. kvadratmeter, 650,- pluss mva.
 • Evt. leie av teknisk utstyr, telt e.l.
 • Evt. andre vilkår, eks. servering av mat og drikke, gjennomføring av spesielle aktiviteter m.m.

Slik søker du om å bruke Arendalsukas områder

Hvis du ønsker å leie ett av Arendalsukas uteområder til arrangementer, sender du en e-post til post@arendalsuka.no. Det er Arendalsukas prosjektgruppe som behandler søknaden.

Meld på arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha i vårt påmeldingssystem for at de skal komme inn i programmet. Se påmelding arrangementer.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen