Båter i havna

Arendal sentrum har en unik havn. Den indre delen kalles Pollen og lenger ut ligger sentrumskaia. Under Arendalsuka er hele havna reservert til båter som er en del av arrangementet.

Reservere båtplass

Arendal havn og Arendalsuka samarbeider om tildeling av kaiplass. Vi starter tildelingen av båtplass fra slutten av november 2022.

Dere som ønsker å delta på Arendalsuka med båt i havna, må reservere båtplass på forhånd.

Kontakt Arendal havn for forespørsel om båtplass:
Tlf: 975 2 70 00
E-post: post@arendalhavn.no

Arendal havn og Arendalsuka samarbeider om tildeling av kaiplass.

  • Arendalsuka vurderer om arrangøren/den som søker om båtplass fyller våre kriterier for deltagelse. Vi prioriterer politiske partier, samfunnsnyttige organisasjoner og mediehus.
  • Arendal havn vurderer plassering i samarbeid med Arendalsuka ut fra hva som er hensiktsmessig og et først til mølla-prinsipp.

Hvis dere har spesielle ønsker om fortøyningssted, må dere begrunne dette. Det er Arendal Havn som behandler den praktiske tildelingen.

Kriterier og retningslinjer

Under Arendalsuka gjelder våre kriterier og retningslinjer for arrangementer for alle båter som ligger til kai. Vi viser spesielt til reglene som gjelder salg, reklame og bruk av lydforsterking.

Påmelding av arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha på båten i vårt påmeldingssystem for at de skal bli godkjent og komme inn i programmet. Les mer om påmelding av arrangement.

Praktisk informasjon

Gangbro over Pollen - oppmøtetidspunkt
Den innerste delen av Pollen blir stengt av med en gangbro under Arendalsuka. De båtene som blir tildelt plass innenfor broen, må ligge til kai hele uken og får et oppmøtetidspunkt for inn og utpassering.

Båter over 50 fot blir ikke plassert innenfor gangbroen. Disse båtene må kontakte Arendal havn for plassering, eller møte opp i gjestehavnen for tildeling av fortøyningssted der.

Landstrøm
Alle båter skal tilkobles landstrøm så langt det er kapasitet, og vi ber derfor alle båter om å oppgi landstrømstilkobling og strømbehov.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen