Om koronasituasjonen

Oppdatert 29. juni 2021

Ny oppdatering kommer 3. august.

Arendalsuka gjennomføres i Arendal 16. - 20. august

Vi har tett dialog med kommuneoverlege i Arendal kommune Preben Aavitsland. Selv om han tar noen forbehold, er han optimistisk med tanke på sitasjonen i august. På bakgrunn av dette, planlegger vi nå et arrangement så tett opp mot den vanlige Arendalsuka som mulig. Samtidig følger vi med på smittesituasjonen og er forberedt på at enkelte smitteverntiltak fortsatt kan gjelde i august.

Arrangørenes ansvar for å følge smitteverntiltak som gjelder under Arendalsuka

Alle arrangører må holde seg oppdatert på nasjonale smittevernregler og være forberedt på å følge disse. Vi er nå i 3. trinn av regjeringens gjenåpningsplan, og det er sannsynlig at regjeringen vil innføre trinn 4 før Arendalsuka.
Se regjeringens plan for gjenåpning

Vi anbefaler alle som skal ha arrangementer å planlegge ut fra dagens smittevernregler. Skulle det bli lettelser i reglene, vil det være enklere å for eksempel øke antall publikumsplasser enn å begrense disse hvis man har planlagt for optimistisk. Se regler som gjelder for arrangementer på helsenorge.no 

Eventuelle lokale smitteverntiltak

Pr. i dag gjelder de nasjonale smittevernreglene i Arendal. Hvis det skulle gjelde spesielle tiltak i Arendal i august, vil vi selvsagt informere alle arrangører om dette.

Sentrumsgater med folk og stands

Ut fra tilbakemeldinger vi har fått fra kommuneoverlege Aavitsland, vil det ikke være restriksjoner på hvor mange som kan møtes i gatene og på offentlige plasser i august. Det betyr også at vi kan tilby standplasser på lik linje med tidligere år.

Standsutstillerne vil ha ansvar for at alle som besøker deres stand følger de smittevernregler som eventuelt gjelder i august.

Vil det være forskjellige regler for vaksinerte og ikke-vaksinerte under Arendalsuka?

I august vil sannsynligvis alle over 18 år som ønsker det, være vaksinert med minst 1 vaksinedose. De som har fått 1. dose for mellom 3 og 15 uker siden, er beskyttet på lik linje som de som er fullvaksinert. Det vil høyst sannsynlig ikke være grunnlag for forskjellige regler for vaksinerte og uvaksinerte. Siden det er forventet lite smitte i samfunnet, betyr det at også barn og unge delta selv om de ikke er vaksinert.

Del gjerne i sosiale media: