Innspill til hovedprogrammet

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Frist for å gi innspill

Fristen for å gi innspill til hovedprogrammet 2021 gikk ut 8. januar 2021.

Hva betyr det å være samarbeidspartner?

Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 65 000 - 100 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Valg av innspill

Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 15-20. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen har løpende møter gjennom høsten, og de som blir tatt med videre i prosessen vil få beskjed om dette.

Del gjerne i sosiale media: