Innspill til hovedprogrammet

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Har du innspill til hovedprogrammet?

Du kan melde inn innspill til hovedprogrammet fra fredag 1. oktober og frem til mandag 29. november 2021. Du melder inn innspill via dette skjemaet

Hva betyr det å være samarbeidspartner?

Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 65 000 - 100 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Valg av innspill

Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 10-15 forslag. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen starter programarbeidet i begynnelsen av desember. Tilbakemelding gis over nyttår. Blir ditt/deres forslag ikke valgt ut, oppfordrer vi deg/dere likevel til å gå videre med å lage eget arrangement under Arendalsuka. Les mer om å lage eget arrangement her.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen