Arendalsuka 2021 - hvem deltar og hva snakker de om?

Basert på årets program har Arendalsuka gjort en opptelling av hvilke temaord arrangørene merker arrangementene sine med og organisasjonstyper som topper listen vår i år.

  I år ligger Klima/miljø, helse og næringsliv på topp blant temaord. Mens Innovasjon faller ut av topp 10-listen kommer By- og stedsutvikling inn som nytt temaord.

Ti temaord på topp

  1. Klima/miljø
  2. Helse
  3. Næringsliv
  4. Annet
  5. Digitalisering
  6. Arbeid
  7. Demokrati
  8. By- og stedsutvikling (ny)
  9. Utdanning
  10. Internasjonal

Fordeling mellom ulike organisasjonstyper

Av organisasjoner er næringslivet godt representert sammen med ulike interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner. Totalt er det registrert 918 unike aktører. I tallet ligger alle enheter som har meldt seg inn som arrangør i programmet. Dette betyr at ulike avdelinger fra en organisasjon vil telles hver for seg. I 2019 var det registrert 1065 unike aktører. Det er altså registrert en liten nedgang fra 2019. Dette trolig som følge av koronasituasjonen. Fordelingen mellom ulike organisasjoner er tilnærmet lik det den var i 2019, med unntak av en liten økning for interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner.

Organisasjonstyper 2021

Arrangementer:

Det er registrert 1073 ulike arrangementer i 2021. Dette er 194 færre enn i 2019. Det er 138 stands i politisk gate.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen