Sikkerhet under Arendalsuka 2022

Vi får noen spørsmål om sikkerheten under årets arrangement. Arendalsuka samarbeider tett med politiet.

Dette sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl:

Agder politidistrikt iverksetter i år, som alle år, sikkerhetstiltak under avviklingen av Arendalsuka.

PST vurderer terrortrusselnivået i Norge som høyt. Hensynet til trusselnivået er tatt med i planleggingen for å ivareta sikkerheten best mulig under Arendalsuka. På grunn av det forhøyede trusselnivået vil være økt tilstedeværelse av synlig politi i Arendal.

Politiets tilstedeværelse er først og fremst et forebyggende tiltak for å unngå uønskede hendelser, og deretter for være raskt tilstede dersom noe skulle skje.

Agder politidistrikt har lang erfaring med sikkerheten rundt store arrangementer, og samarbeider godt med Arendalsuka og Arendal kommune om å få til gode tiltak.

Folk vil kunne oppleve følgende tiltak:

  • Fysiske hindringer som skal beskytte områder der det samles store folkemengder
  • Avsperrede gater
  • Mye synlig politi i bybildet  
Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen