På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Politisk gate - standsgater og Stortingsgata

Hva er politisk gate?

Under Arendalsuka fyller vi sentrumsgatene med over 200 stands. Organisasjoner og frivillige foreninger fra hele landet deltar, i tillegg til politiske partier.

Stortingspartiene er samlet i Stortingsgata som er en del av Kanalplassen. For øvrig er ikke standsgatene inndelt tematisk, men innbyr til en spennende tur gjennom et mangfold av samfunnsengasjerte stands. Vi håper du vil ta turen og vi tror du vil gå litt klokere hjem. 

Åpningstider under Arendalsuka 2019

Alle stands vil være åpne fra mandag til og med fredag. Åpningstidene er:

  • Mandag 12. august kl. 14:00 - 18:00
  • Tirsdag 13. august kl. 11:00 - 17:00
  • Onsdag 14. august kl. 11:00 - 17:00
  • Torsdag 15. august kl. 11:00 - 17:00
  • Fredag 16. august kl. 09:00 - 14:00
Oversikt over stands i 2019

Human-Etisk Forbund

Stand - Gågata 125

Universitetet i Agder

Stand - Kanalplassen 43 , Stand - Kanalplassen 44

Flere i aktivitet

Stand - Torvet 141

UAS Norway - Droner tilhører fremtidens luftfart

Stand - Peder Thomassons gate 189 , Stand - Peder Thomassons gate 188

Seniornett

Stand - Sam Eydes plass 87

AT Skog

Stand - Kanalplassen 24

Kristelig Folkeparti

Stand - Kanalplassen 29 , Stand - Kanalplassen 30

Fagforbundet Agder

Stand - Sam Eydes plass 79

Selvhjelp Norge

Stand - Kanalplassen 27

Stopp smartmålerne

Stand - Strandgaten 174

Bufetat - familievernet

Stand - Torvet 145

NMS Gjenbruk

Stand - Sam Eydes plass 77

Europabevegelsen

Stand - Sam Eydes plass 48

Aldring og helse

Stand - Kanalplassen 41

Norges Taxiforbund

Stand - Sam Eydes plass 98 , Stand - Sam Eydes plass 99

LHL

Stand - Strandgaten 177

Jernbaneforum Sør

Stand - Sam Eydes plass 52

Sørlandet sykehus

Stand - Sam Eydes plass 85 , Stand - Sam Eydes plass 86

Samarbeid mot svart økonom

Stand - Sam Eydes plass 83

Besteforeldrenes klimaaksjon

Stand - Torvet 149

Vy i endring - hva betyr det for deg?

Stand - Torvet 130 , Stand - Torvet 131

Konfliktrådet

Stand - Sam Eydes plass 71

Redningsselskapet, Region Sør

Stand - Kanalplassen 6

Med Israel for fred (MIFF)

Stand - Havnegaten 200

Attac Norge

Stand - Torvet 150

Miljøpartiet de Grønne

Stand - Kanalplassen 15 , Stand - Kanalplassen 16

Hjemmebest - BPA - Hjemmebaserte tjenester

Stand - Sam Eydes plass 94

Norsk kulturskoleråd

Stand - Torvet 143

Huseiernes Landsforbund

Stand - Kanalplassen 1

FFO - likestillingscafè

Stand - Gågata 127 , Stand - Gågata 126

Flåttsenteret & Hjernerådet

Stand - Kanalplassen 40

Utdanningsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 93

Hvert øre teller!

Stand - Sam Eydes plass 81

Bufetat/fosterhjem.no

Stand - Kanalplassen 2

NAV Agder

Stand - Sam Eydes plass 96 , Stand - Sam Eydes plass 97

SV - Sosialistisk venstreparti

Stand - Kanalplassen 9 , Stand - Kanalplassen 10

Stiftelsen Hvite Busser

Stand - Sam Eydes plass 51

Partnerskap mot mobbing

Stand - Strandgaten 175

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stand - Sam Eydes plass 76

Norges Kommunerevisorforbund

Stand - Gågata 111

Landsforeningen for barnevernsbarn

Stand - Strandgaten 165

Arbeiderpartiet – Sterkere fellesskap

Stand - Kanalplassen 17 , Stand - Kanalplassen 18

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Stand - Peder Thomassons gate 182

Freds- og menneskerettighetsentrene

Stand - Gågata 121 , Stand - Gågata 122

Norsk Sykepleierforbund

Stand - Sam Eydes plass 92

Ansgar Høgskole Kristiansand

Stand - Sam Eydes plass 49

Norsk forening for slagrammede

Stand - Gågata 123

Arendal Forsvarsforening (AFF)

Stand - Sam Eydes plass 57

Foreningen 2 Foreldre

Stand - Sam Eydes plass 70

Mental Helse

Stand - Kanalplassen 25

Universitetet i Bergen

Stand - Kanalplassen 7

Norsk fosterhjemsforening

Stand - Kanalplassen 3

Folkeuniversitetet

Stand - Sam Eydes plass 90

Norges Miljøvernforbund

Stand - Havnegaten 192

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stand - Torvet 147 , Stand - Torvet 148

drømmejobben

Stand - Kanalplassen 37

Hordalandsdiagonalen E 134 med arm til Bergen

Stand - Peder Thomassons gate 179

Piratpartiet

Stand - Havnegaten 203

Odd Fellow Ordenen

Stand - Gågata 107

EØS-midlene

Stand - Sam Eydes plass 64

Det norske maskinistforbund

Stand - Peder Thomassons gate 187

Norges Frivilligsentraler

Stand - Sam Eydes plass 88

Fattignettverket Norge

Stand - Strandgaten 160

Kirkens Bymisjon

Stand - Strandgaten 157

Gatekirka Filadelfia

Stand - Sam Eydes plass 47

Kvinnegruppa Ottar

Stand - Torvet 129

Noklus

Stand - Gågata 112

HELT MED, Stiftelsen SOR og TV BRA

Stand - Kanalplassen 23

Pasient- og brukerombudene

Stand - Kanalplassen 5

ECPAT - Ikke se bort

Stand - Strandgaten 161

Edru livsstil i 160 år

Stand - Sam Eydes plass 66

Organturisme til Kina

Stand - Gågata 120

Trygg Trafikk

Stand - Torvet 154

MS-forbundet i Norge

Stand - Gågata 105 , Stand - Gågata 106

Pensjonistpartiet

Stand - Sam Eydes plass 73

Klassekampen

Stand - Havnegaten 194

Ung i trafikken - ingen venner å miste

Stand - Torvet 138 , Stand - Torvet 139

Venstre

Stand - Kanalplassen 33 , Stand - Kanalplassen 34

Dyrebeskyttelsen Norge

Stand - Kanalplassen 26

Hverdagsintegrering

Stand - Havnegaten 195

Stine Sofies Stiftelse

Stand - Gågata 115

Norsk Vann

Stand - Sam Eydes plass 101

Fagskolen i Agder

Stand - Strandgaten 171

Framtiden i våre hender

Stand - Peder Thomassons gate 183

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stand - Strandgaten 162

Humana omsorg og assistanse

Stand - Sam Eydes plass 68

Politidirektoratet

Stand - Kanalplassen 21

JAG Assistanse

Stand - Torvet 135 , Stand - Torvet 134

ALS Norge

Stand - Strandgaten 158

Kriminalomsorgen

Stand - Sam Eydes plass 84

Den norske jordmorforening

Stand - Sam Eydes plass 104

Abcent Omsorgstjenesten

Stand - Havnegaten 193

NITO

Stand - Sam Eydes plass 72

Barnekreftforeningen

Stand - Torvet 142

Senterpartiet

Stand - Kanalplassen 13 , Stand - Kanalplassen 14

Aktive Fredsreiser

Stand - Sam Eydes plass 62

Frelsesarmeen

Stand - Sam Eydes plass 103

Team Rubicon Norge

Stand - Sam Eydes plass 74

Palestinakomiteen i Norge

Stand - Sam Eydes plass 75

Liberalistene

Stand - Gågata 109

Amnesty

Stand - Sam Eydes plass 102

Folkehøgskolene i Norge

Stand - Kanalplassen 28

Blå Kors Norge

Stand - Kanalplassen 4

Klimarealistene

Stand - Torvet 152

Vi gjør livet bedre

Stand - Torvet 133

Frivillighet Norge

Stand - Sam Eydes plass 100

Stendi- BPA , Familiehjem, Bo- og omsorgstjenester

Stand - Peder Thomassons gate 180

Rødt

Stand - Kanalplassen 19 , Stand - Kanalplassen 20

LO Agder

Stand - Kanalplassen 35 , Stand - Kanalplassen 36

Stiftelsen Organdonasjon

Stand - Gågata 110

Arendal Rotary

Stand - Kanalplassen 38

Fagforbundet Agder

Stand - Sam Eydes plass 80

Gatemagasinet Klar

Stand - Strandgaten 159

Friluftsrådet Sør

Stand - Kanalplassen 46

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Stand - Sam Eydes plass 60 , Stand - Sam Eydes plass 61

FO Aust Agder

Stand - Sam Eydes plass 55

Kreftpasientene

Stand - Gågata 118

Nei til EU

Stand - Kanalplassen 45

Norges Lastebileier-Forbund

Stand - Peder Thomassons gate 184 , Stand - Peder Thomassons gate 185

Ytringsfrihetsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 53

NRF AGDER

Stand - Gågata 124

Høyrestand i den politiske gate

Stand - Kanalplassen 11 , Stand - Kanalplassen 12

Helsepartiet Arendal Agder og Nsasjonalt

Stand - Sam Eydes plass 89

AMCAR Norge

Stand - Strandgaten 168 , Stand - Strandgaten 167

ProFlex

Stand - Sam Eydes plass 91

Fokus på Barnevernet

Stand - Strandgaten 172

Hesnes Montessoriskole

Stand - Strandgaten 176

Forbundet Mot Rusgift

Stand - Sam Eydes plass 56

Kompetansesentere for rus

Stand - Kanalplassen 8

Fremskrittspartiet

Stand - Kanalplassen 31 , Stand - Kanalplassen 32

Foreningen Norden

Stand - Sam Eydes plass 82

NOAH - for dyrs rettigheter

Stand - Peder Thomassons gate 181

Aktivitet voksne

Stand - Sam Eydes plass 67