På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Politisk gate og stands

Åpningstider Politisk gate 2018

Arendalsuka er i uke 33 og politisk gate vil være åpen fra mandag til og med fredag. Åpningstidene blir bestemt senere. 

  • Mandag 13. august
  • Tirsdag 14. august
  • Onsdag 15. august
  • Torsdag 16. august
  • Fredag 17. august
Oversikt over stands i 2017

Fremskrittspartiet

Stand - Kanalplassen 33 , Stand - Kanalplassen 34

Vesterled - en hverdag med muligheter

Stand - Strandgaten 168

Nordisk ministerråd

Stand - Sam Eydes plass 95

Jordmorforbundet NSF

Stand - Torvet 164

NAV Aust-Agder

Stand - Sam Eydes plass 105 , Stand - Sam Eydes plass 106

Klassekampen

Stand - Gågata 125

Amnesty

Stand - Sam Eydes plass 85

Politiet

Stand - Kanalplassen 23

Pasient- og brukerombudet

Stand - Gågata 124

Akan kompetansesenter

Stand - Kanalplassen 24

Hvert øre teller!

Stand - Sam Eydes plass 92

Norsk fosterhjemsforening

Stand - Kanalplassen 2

Fellesorganisasjonen

Stand - Kanalplassen 9

Pasientforeninger kreftområdet

Stand - Sam Eydes plass 67

Arendal og Nedenes Rotaryklubber

Stand - Gågata 119

LO Aust- og Vest-Agder

Stand - Kanalplassen 28 , Stand - Kanalplassen 27

Norlandia Care Group

Stand - Strandgaten 167

La Naturen Leve

Stand - Strandgaten 183

Huseiernes Landsforbund

Stand - Kanalplassen 4

Når vi klimamålet?

Stand - Gågata 126

Norges Kvinne- og familieforbund

Stand - Kanalplassen 26

Aleris Omsorg Aleris Helse

Stand - Sam Eydes plass 75 , Stand - Sam Eydes plass 76

Arendal Forsvarsforening

Stand - Sam Eydes plass 70 , Stand - Sam Eydes plass 71

MA-Ungdom DeathTrip-On the road

Stand - Torvet 145 , Stand - Torvet 146

Universitetet i Agder

Stand - Kanalplassen 40 , Stand - Kanalplassen 41

Norges Taxiforbund

Stand - Sam Eydes plass 104

Norske Kvinners Sanitetsforening

Stand - Sam Eydes plass 68

Business Region Kristiansand

Stand - Kanalplassen 20

Nei til EU

Stand - Kanalplassen 58

Stiftelsen Organdonasjon

Stand - Strandgaten 185

Pensjonistforbundet

Stand - Sam Eydes plass 94

Jernbaneforum Sør - Sørvestbanen

Stand - Sam Eydes plass 108

Norsk Bibliotekforening

Stand - Torvet 150

Norsk lymfødem og lipødemforbund

Stand - P. Thomassons gate 190

Adventistkirken Arendal

Stand - Strandgaten 175

Stiftelsen Arkivet

Stand - Gågata 135 , Stand - Gågata 134

Folk og Forsvar

Stand - Sam Eydes plass 98

Dyrebeskyttelsen Norge

Stand - Torvet 152

Delta- en arbeidstakerorganisasjon i YS

Stand - Kanalplassen 50 , Stand - Kanalplassen 51

Piratpartiet

Stand - Kanalplassen 36

Nasjonalt Flåttsenter

Stand - P. Thomassons gate 197

NOAH - for dyrs rettigheter

Stand - Sam Eydes plass 82

Den Norske Turistforening

Stand - Kanalplassen 57

Norsk Industri

Stand - Kanalplassen 5 , Stand - Kanalplassen 6

Frivillighet Norge

Stand - Kanalplassen 56

Med kvinneligaen for fred - WILPF Norge

Stand - Sam Eydes plass 59

Gatekirken fra Filadelfia Arendal

Stand - P. Thomassons gate 198

Norsk Osteopatforbund

Stand - Kanalplassen 49

Aberia Healthcare

Stand - Torvet 138

Stand -lokal og regionalhistorie - Agder Historielag

Stand - Sam Eydes plass 61 , Stand - Sam Eydes plass 62

Omstillingen til fornybare energiløsninger

Stand - P. Thomassons gate 199

EL og IT Forbundet

Stand - Strandgaten 174

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 69

Kulturrådet

Stand - Kanalplassen 21

UAS Norway

Stand - P. Thomassons gate 189

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Stand - Kanalplassen 42 , Stand - Kanalplassen 43

Framtiden i våre hender

Stand - Torvet 153

Nasjonalforeningen for folkehelsens stand

Stand - Sam Eydes plass 79

Kompetanse Norge

Stand - Sam Eydes plass 101 , Stand - Sam Eydes plass 100

Redningsselskapet

Stand - Kanalplassen 7 , Stand - Kanalplassen 8

Riksrevisjonen

Stand - Kanalplassen 37

AT Skog og Viken Skog

Stand - Kanalplassen 25

Miljøagentene

Stand - Torvet 160

Norges Naprapatforbund

Stand - Sam Eydes plass 78

Fretex og Frelsesarmeen

Stand - Sam Eydes plass 73 , Stand - Sam Eydes plass 72

Bufetat

Stand - Kanalplassen 1

FFO og FFOs 83 medlemsorganisasjoner sin stand

Stand - Gågata 115 , Stand - Gågata 116

Nye Veier - Vi bygger gode veier raskt og smart

Stand - P. Thomassons gate 195

Human-Etisk forbund, Aust-Agder

Stand - Gågata 130

Voksne for Barn

Stand - Sam Eydes plass 81

Norges Kommunistiske Parti

Stand - Sam Eydes plass 65

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF)

Stand - Torvet 147 , Stand - Torvet 148

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

Stand - Strandgaten 184

Bilfritt sentrum i Arendal

Stand - P. Thomassons gate 196

Universitetet i Bergen

Stand - Kanalplassen 44 , Stand - Kanalplassen 45

Klimarealistene

Stand - Sam Eydes plass 84

Nettundervisning av unge

Stand - Torvet 141

Aktive Fredsreiser

Stand - Sam Eydes plass 74

Foreningen Norden

Stand - Sam Eydes plass 96

Norges Frivilligsentraler

Stand - Strandgaten 171

DNT - Edru Livsstil

Stand - Sam Eydes plass 90

Odd Fellow Ordenen

Stand - Sam Eydes plass 77

1,6 Millionerklubben Norge

Stand - Kanalplassen 48

Samarbeid mot svart økonomi

Stand - Sam Eydes plass 113

Senterpartiet- Nær folk

Stand - Kanalplassen 16 , Stand - Kanalplassen 17

Den norske kirke

Stand - Gågata 131

Venstre

Stand - Kanalplassen 10 , Stand - Kanalplassen 11

Folkeuniversitetet

Stand - Sam Eydes plass 88

JAG Assistanse AS og Foreningen JAG

Stand - Torvet 139 , Stand - Torvet 140

Trygg Trafikk for barn og unge

Stand - Torvet 156

Partiet De Kristne

Stand - Torvet 142

Europabevegelsen

Stand - Sam Eydes plass 99

Løvetannavisen

Stand - Strandgaten 172

Arbeiderpartiet - Alle skal med

Stand - Kanalplassen 29 , Stand - Kanalplassen 30

Utdanningsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 102

MIFF Med Israel for Fred

Stand - Torvet 154

Blå Kors

Stand - Kanalplassen 3

AMCAR Norge

Stand - P. Thomassons gate 192 , Stand - P. Thomassons gate 191

Rødt

Stand - Strandgaten 170

Norsk Pasientforening

Stand - Torvet 161

Alliansen - Norge ut av EØS

Stand - Sam Eydes plass 64

Norsk vann

Stand - Sam Eydes plass 110

Farm in Action

Stand - Gågata 118

Miljøpartiet De Grønne

Stand - Kanalplassen 18 , Stand - Kanalplassen 19

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Stand - Kanalplassen 54

Norsk Sykepleierforbund

Stand - Sam Eydes plass 103

Demokratisk og menneskelig bærekraft

Stand - Kanalplassen 22

E134 Haukelivegen

Stand - P. Thomassons gate 194

Fagforbundet

Stand - Sam Eydes plass 93

Sosialistisk Venstreparti

Stand - Kanalplassen 12 , Stand - Kanalplassen 13

Pensjonist Partiet

Stand - Kanalplassen 47

Det norske maskinistforbund

Stand - Strandgaten 179

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Stand - Sam Eydes plass 80

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stand - Kanalplassen 35

Gatejuristen og Barnas Jurist

Stand - Kanalplassen 55

iBedrift - trygg i jobb tross plager

Stand - Strandgaten 181

Barnekreftforeningen

Stand - Sam Eydes plass 87

Human Care

Stand - Sam Eydes plass 109

Kristelig folkeparti

Stand - Kanalplassen 31 , Stand - Kanalplassen 32

Høyrestand i den politiske gate på Kanalplassen

Stand - Kanalplassen 14 , Stand - Kanalplassen 15

Vestfold - mulighetenes fylke

Stand - Strandgaten 182

MS-forbundet i Norge

Stand - Gågata 114

Friluftsrådet Sør

Stand - Sam Eydes plass 200

FMR - Forbundet mot rusgift

Stand - Sam Eydes plass 91

Bufetat

Stand - Sam Eydes plass 107

Sørlandet sykehus

Stand - Sam Eydes plass 66

Stopp Islamiseringen av Norge

Stand - Sam Eydes plass 60