På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Politisk gate og stands

Åpningstider Politisk gate 2018

Arendalsuka er i uke 33 og politisk gate vil være åpen fra mandag til og med fredag. Åpningstidene er:

  • Mandag 13. august kl. 14:00 - 18:00
  • Tirsdag 14. august kl. 11:00 - 17:00
  • Onsdag 15. august kl. 11:00 - 17:00
  • Torsdag 16. august kl. 11:00 - 17:00
  • Fredag 17. august kl. 09:00 - 14:00
Oversikt over stands i 2018

Sjeldne diagnoser

Stand - Gågata 130

Pensjonistpartiet

Stand - Gågata 113

Senterpartiet

Stand - Kanalplassen 14 , Stand - Kanalplassen 15

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune

Stand - Kanalplassen 45 , Stand - Kanalplassen 46

Human-Etisk forbund, Aust-Agder

Stand - Gågata 127

Universitetet i Bergen

Stand - Kanalplassen 49 , Stand - Kanalplassen 48

Stiftelsen Sana

Stand - Gågata 115 , Stand - Gågata 116

JAG Assistanse og Foreningen JAG

Stand - Torvet 140 , Stand - Torvet 141

Rotary

Stand - Kanalplassen 44

Aktivitet voksne

Stand - Strandgaten 166

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Stand - Sam Eydes plass 101

Arbeiderpartiet

Stand - Kanalplassen 18 , Stand - Kanalplassen 19

Norsk Klimaservicesenter

Stand - Gågata 112

Kreftpasientene

Stand - Sam Eydes plass 70

Norlandia Care Group

Stand - Torvet 150 , Stand - Torvet 151

Liberalistene

Stand - Sam Eydes plass 65

Folkehøgskolene i Norge

Stand - Kanalplassen 29

Sørlandet sykehus

Stand - Kanalplassen 41 , Stand - Kanalplassen 40

E134 Haukelivegen

Stand - Strandgaten 163

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Stand - Sam Eydes plass 58

Menneskeverd

Stand - Strandgaten 181

Huseiernes Landsforbund

Stand - Kanalplassen 1

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Stand - Sam Eydes plass 62 , Stand - Sam Eydes plass 63

NRF Agder

Stand - Gågata 126

Barnekreftforeningen

Stand - Sam Eydes plass 95

Europabevegelsen

Stand - Kanalplassen 51

Bufetat - familievernet

Stand - Gågata 129

Norsk kvinnesaksforening

Stand - Torvet 156

Samarbeid mot svart økonomi

Stand - Sam Eydes plass 88

Medfødt hjertefeil

Stand - Gågata 125

Norges Kvinne- og familieforbund

Stand - Sam Eydes plass 61

Nordisk ministerråd

Stand - Sam Eydes plass 92

Hvert øre teller!

Stand - Sam Eydes plass 82

Jernbaneforum Sør

Stand - Strandgaten 169

Høyre

Stand - Kanalplassen 12 , Stand - Kanalplassen 13

Trygg Trafikk, Barn og unge

Stand - Torvet 158

DIREKTE demokrati NORGESPARTIET

Stand - Sam Eydes plass 55

Sosialistisk Venstreparti

Stand - Kanalplassen 10 , Stand - Kanalplassen 11

Frelsesarmeen

Stand - Sam Eydes plass 52 , Stand - Sam Eydes plass 53

Høgskolen i Sørøst-Norge

Stand - Torvet 160

Kristelig folkeparti

Stand - Kanalplassen 32 , Stand - Kanalplassen 33

Arendal Foprsvarsforening, NROF,NVIO,Sjømandsforenmingen

Stand - Gågata 118 , Stand - Gågata 119

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stand - Sam Eydes plass 66

Pasient- og brukerombudet

Stand - Sam Eydes plass 74

Mental Helse

Stand - Sam Eydes plass 103

Norsk Pasientforening

Stand - Sam Eydes plass 57

Aleris

Stand - Sam Eydes plass 71

Norsk Bibliotekforening

Stand - Torvet 152

Gatekirka Filadelfia menigheten Arendal

Stand - Sam Eydes plass 99

FFOs stand

Stand - Gågata 131

Kvinnegruppa Ottar

Stand - Torvet 154

Spisefprstyrrelsesforeningen

Stand - Sam Eydes plass 105

Rednigsselskapet Aust-Agder

Stand - Kanalplassen 5

Miljøpartiet de grønne

Stand - Kanalplassen 16 , Stand - Kanalplassen 17

Kompetanse Norge - læring for hele livet

Stand - Sam Eydes plass 77

Kriminalomsorgen Region Sørvest

Stand - Sam Eydes plass 68

Norges Lastebileier-Forbund

Stand - Strandgaten 171 , Stand - Strandgaten 172

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

Nei til EU

Stand - Sam Eydes plass 104

Norges Frivilligsentraler

Stand - Sam Eydes plass 93

LHL

Stand - Peder Thomassons gate 194 , Stand - Peder Thomassons gate 195

HELT MED

Stand - Strandgaten 177 , Stand - Strandgaten 178

Blå Kors

Stand - Kanalplassen 4

NITO

Stand - Sam Eydes plass 76

AT Skog

Stand - Kanalplassen 24

Utdanningsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 98

Arendal Adventistkirke

Stand - Strandgaten 176

Amnesty International

Stand - Sam Eydes plass 107

Noen trenger meg for å få like mye

Stand - Strandgaten 162

Fagforbundet Agder

Stand - Sam Eydes plass 85 , Stand - Sam Eydes plass 84

NHF/Landsforeningen for slagrammede

Stand - Sam Eydes plass 100

NHH Norges Handelshøyskole

Stand - Strandgaten 168

Bufetat/fosterhjem

Stand - Kanalplassen 2

Demokratene i Norge

Stand - Gågata 114

Humana AS

Stand - Sam Eydes plass 94

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

Stand - Sam Eydes plass 75

Norsk Osteopatforbund

Stand - Kanalplassen 25

Edru livsstil - frihet til å la være

Stand - Sam Eydes plass 73

Den norske jordmorforening

Stand - Sam Eydes plass 109

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stand - Sam Eydes plass 83

Gatejuristen og Barnas Jurist

Stand - Gågata 111

Museene på Arendalsuka

Stand - Torvet 153

Voksne for Barn

Stand - Sam Eydes plass 81

Kostreform for Bedre Helse

Stand - Sam Eydes plass 91

Embassy of Latvia in Norway

Stand - Sam Eydes plass 86

Universitetet i Agder

Stand - Kanalplassen 38 , Stand - Kanalplassen 39

ProFlex as

Stand - Sam Eydes plass 69

Norges Naprapatforbund

Stand - Kanalplassen 28

Østre Agder brannvesen

Stand - Torvet 142

Fremskrittspartiet

Stand - Kanalplassen 34 , Stand - Kanalplassen 35

Framtiden i våre hender

Stand - Sam Eydes plass 59

Aberia Healthcare

Stand - Torvet 139

Foreningen Norden

Stand - Sam Eydes plass 87

Dyrebeskyttelsen Norge

Stand - Kanalplassen 6

Sørlandets fagskole, Grimstad

Stand - Strandgaten 165

Norsk Vann

Stand - Sam Eydes plass 106

Politiet - Trygge lokalsamfunn

Stand - Kanalplassen 22

Klimarealistene

Stand - Sam Eydes plass 78

Norsk Logopedlag

Stand - Strandgaten 174

Aktive Fredsreiser

Stand - Sam Eydes plass 67

Rødt

Stand - Kanalplassen 20 , Stand - Kanalplassen 21

Psoriasis- og eksemforbundet

Stand - Sam Eydes plass 60

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Stand - Peder Thomassons gate 182

NAV

Stand - Sam Eydes plass 102

Stine Sofies Stiftelse

Stand - Gågata 121

Landsorganisasjonen i Agder

Stand - Kanalplassen 30 , Stand - Kanalplassen 31

Odd Fellow Ordenen

Stand - Kanalplassen 8

Frivillighet Norge

Stand - Torvet 159

MS-forbundet i Norge

Stand - Gågata 110

DeathTrip - on the road, MA-Ungdom

Stand - Torvet 143 , Stand - Torvet 144

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Stand - Sam Eydes plass 96

Piratpartiet

Stand - Sam Eydes plass 64

Venstre

Stand - Kanalplassen 36 , Stand - Kanalplassen 37

Forbundet mot rusgift- FMR

Stand - Sam Eydes plass 72

norsk lymfødem- og lipødems forbund NLLF

Stand - Sam Eydes plass 80

Norsk Fosterhjemsforening

Stand - Kanalplassen 3

Norsk Sykepleierforbund

Stand - Sam Eydes plass 97