På www.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 

Politisk gate og stands

Åpningstider under Arendalsuka 2018

Politisk gate og alle stands vil være åpne fra mandag til og med fredag. Åpningstidene er:

  • Mandag 13. august kl. 14:00 - 18:00
  • Tirsdag 14. august kl. 11:00 - 17:00
  • Onsdag 15. august kl. 11:00 - 17:00
  • Torsdag 16. august kl. 11:00 - 17:00
  • Fredag 17. august kl. 09:00 - 14:00
Oversikt over stands i 2018

Mållaga på Agder

Stand - Peder Thomassons gate 190

Sjeldne diagnoser

Stand - Gågata 130

AMCAR Norge

Stand - Peder Thomassons gate 185 , Stand - Peder Thomassons gate 186

Human-Etisk forbund, Aust-Agder

Stand - Gågata 127

Norsk takst

Stand - Peder Thomassons gate 187

Mennesker i Limbo

Stand - Havnegaten 200

JAG Assistanse og Foreningen JAG

Stand - Torvet 140 , Stand - Torvet 141

Rotary

Stand - Kanalplassen 44

Aktivitet voksne

Stand - Strandgaten 166

Arbeiderpartiet

Stand - Kanalplassen 18 , Stand - Kanalplassen 19

Nordisk ministerråd

Stand - Sam Eydes plass 92

Kreftpasientene

Stand - Sam Eydes plass 70

Norsk Klimaservicesenter

Stand - Gågata 112

STOPP Smartmålerne

Stand - Peder Thomassons gate 195

Norlandia Care Group

Stand - Torvet 150 , Stand - Torvet 151

Liberalistene

Stand - Sam Eydes plass 65

Sørlandet sykehus

Stand - Kanalplassen 41 , Stand - Kanalplassen 40

E134 Haukelivegen

Stand - Strandgaten 163

Høyrestand i den politiske gate på Kanalplassen

Stand - Kanalplassen 12 , Stand - Kanalplassen 13

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Stand - Sam Eydes plass 58

Globale Bærum

Stand - Torvet 132

Menneskeverd

Stand - Strandgaten 181

Huseiernes Landsforbund

Stand - Kanalplassen 1

Fattignettverket Norge

Stand - Peder Thomassons gate 194

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Stand - Sam Eydes plass 62 , Stand - Sam Eydes plass 63

JA til kontanter

Stand - Havnegaten 199

NRF Agder

Stand - Gågata 126

Barnekreftforeningen

Stand - Sam Eydes plass 95

Europabevegelsen

Stand - Kanalplassen 51

Norges Kommunistiske Parti

Stand - Sam Eydes plass 81

Bufetat - familievernet

Stand - Gågata 129

Norsk Kommunalteknisk Forening

Stand - Havnegaten 203

Nei til EU

Stand - Sam Eydes plass 104

Samarbeid mot svart økonomi

Stand - Sam Eydes plass 88

Folkehøgskolene i Norge

Stand - Kanalplassen 29

Norges Kvinne- og familieforbund

Stand - Sam Eydes plass 61

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Stand - Peder Thomassons gate 182

Hvert øre teller!

Stand - Sam Eydes plass 82

Jernbaneforum Sør

Stand - Strandgaten 169

Norsk kvinnesaksforening

Stand - Torvet 156

Trygg Trafikk, Barn og unge

Stand - Torvet 158

DIREKTE demokrati NORGESPARTIET

Stand - Sam Eydes plass 55

Frelsesarmeen

Stand - Sam Eydes plass 52 , Stand - Sam Eydes plass 53

Kristelig folkeparti

Stand - Kanalplassen 32 , Stand - Kanalplassen 33

UAS Norway - fremtidens luftfart er ubemannet

Stand - Peder Thomassons gate 191 , Stand - Peder Thomassons gate 192

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stand - Sam Eydes plass 66

Pasient- og brukerombudet

Stand - Sam Eydes plass 74

Mental Helse

Stand - Sam Eydes plass 103

NOAH - for dyrs rettigheter

Stand - Torvet 147

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Stand - Sam Eydes plass 96

Norsk Pasientforening

Stand - Sam Eydes plass 57

Aleris

Stand - Sam Eydes plass 71

Norsk Bibliotekforening

Stand - Torvet 152

Gatekirka Filadelfia menigheten Arendal

Stand - Sam Eydes plass 99

FFOs stand

Stand - Gågata 131

Kvinnegruppa Ottar

Stand - Torvet 154

Spisefprstyrrelsesforeningen

Stand - Sam Eydes plass 105

Universitetet i Sørøst-Norge

Stand - Torvet 160

Miljøpartiet de grønne

Stand - Kanalplassen 16 , Stand - Kanalplassen 17

Kompetanse Norge - læring for hele livet

Stand - Sam Eydes plass 77

Kriminalomsorgen Region Sørvest

Stand - Sam Eydes plass 68

Norges Lastebileier-Forbund

Stand - Strandgaten 171 , Stand - Strandgaten 172

Medfødt hjertefeil

Stand - Gågata 125

Klassekampen

Stand - Gågata 123

Diabetesforbundet

Stand - Sam Eydes plass 89

Norges Frivilligsentraler

Stand - Sam Eydes plass 93

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)

Stand - Peder Thomassons gate 193

EØS-midlene

Stand - Havnegaten 196

Politiet i Norge

Stand - Kanalplassen 22

HELT MED

Stand - Strandgaten 177 , Stand - Strandgaten 178

Blå Kors

Stand - Kanalplassen 4

NITO

Stand - Sam Eydes plass 76

Utdanningsforbundet

Stand - Sam Eydes plass 98

Framtiden i våre hender

Stand - Kanalplassen 45 , Stand - Kanalplassen 46

Team Rubicon Norge

Stand - Strandgaten 180

Arendal Adventistkirke

Stand - Strandgaten 176

Senterpartiet - på lag med hele Norge

Stand - Kanalplassen 14 , Stand - Kanalplassen 15

Pensjonistpartiet

Stand - Gågata 113

Amnesty International

Stand - Sam Eydes plass 107

Sosialistisk Venstreparti

Stand - Kanalplassen 10 , Stand - Kanalplassen 11

Fagforbundet Agder

Stand - Sam Eydes plass 85 , Stand - Sam Eydes plass 84

NHF/Landsforeningen for slagrammede

Stand - Sam Eydes plass 100

Taternes Landsforening, nasjonale minoriteter i Norge og Glomdalsmuseet.

Stand - Havnegaten 204 , Stand - Havnegaten 205

Bufetat/fosterhjem

Stand - Kanalplassen 2

Demokratene i Norge

Stand - Gågata 114

Humana AS

Stand - Sam Eydes plass 94

Arendal Forsvarsforening, NROF, NVIO, Sjømannsforeningen

Stand - Gågata 118 , Stand - Gågata 119

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

Stand - Sam Eydes plass 75

Norsk Osteopatforbund

Stand - Kanalplassen 25

AT Skog

Stand - Kanalplassen 24

Edru livsstil - frihet til å la være

Stand - Sam Eydes plass 73

Den norske jordmorforening

Stand - Sam Eydes plass 109

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stand - Sam Eydes plass 83

Museene på Arendalsuka

Stand - Torvet 153

Kostreform for Bedre Helse

Stand - Sam Eydes plass 91

Embassy of Latvia in Norway

Stand - Sam Eydes plass 86

Universitetet i Agder

Stand - Kanalplassen 38 , Stand - Kanalplassen 39

ProFlex as

Stand - Sam Eydes plass 69

Østre Agder brannvesen

Stand - Torvet 142

Norges Naprapatforbund

Stand - Kanalplassen 28

Fremskrittspartiet

Stand - Kanalplassen 34 , Stand - Kanalplassen 35

Aberia Healthcare

Stand - Torvet 139

Rusreform nå!

Stand - Sam Eydes plass 59

Foreningen Norden

Stand - Sam Eydes plass 87

Dyrebeskyttelsen Norge

Stand - Kanalplassen 6

Sørlandets fagskole, Grimstad

Stand - Strandgaten 165

Norsk Vann

Stand - Sam Eydes plass 106

Senter for omsorgsforskning

Stand - Torvet 135

Stiftelsen Sana

Stand - Gågata 115 , Stand - Gågata 116

Klimarealistene

Stand - Sam Eydes plass 78

Aktive Fredsreiser

Stand - Sam Eydes plass 67

Rødt

Stand - Kanalplassen 20 , Stand - Kanalplassen 21

Psoriasis- og eksemforbundet

Stand - Sam Eydes plass 60

Landsorganisasjonen i Agder

Stand - Kanalplassen 30 , Stand - Kanalplassen 31

NAV

Stand - Sam Eydes plass 102

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Stand - Sam Eydes plass 101

Odd Fellow Ordenen

Stand - Kanalplassen 8

Frivillighet Norge

Stand - Torvet 159

Stine Sofies Stiftelse

Stand - Gågata 121

DeathTrip - on the road, MA-Ungdom

Stand - Torvet 143 , Stand - Torvet 144

MS-forbundet i Norge

Stand - Gågata 110

Elektroforeningen - jubileumsutstilling av fremtidens hus.

Stand - Gågata 123 A , Stand - Gågata 123 B

Piratpartiet

Stand - Sam Eydes plass 64

Venstre

Stand - Kanalplassen 36 , Stand - Kanalplassen 37

Forbundet mot rusgift- FMR

Stand - Sam Eydes plass 72

norsk lymfødem- og lipødems forbund NLLF

Stand - Sam Eydes plass 80

Universitetet i Bergen

Stand - Kanalplassen 49 , Stand - Kanalplassen 48

Stiftelsen Hvite Busser

Stand - Torvet 134

Frivillighetens plass i dagens samfunn

Stand - Peder Thomassons gate 188

Norsk Fosterhjemsforening

Stand - Kanalplassen 3

Norsk Sykepleierforbund

Stand - Sam Eydes plass 97