Kriterier for deltakelse

Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen og respektfull måte. Formålet med Arendalsuka er å skape en demokratisk møteplass der dialog og debatter står i sentrum. Arendalsuka er ikke en kommersiell arena.

Av hensyn til alle som deltar med stands og arrangementer, skal også andre typer aktivitet på Arendalsukas område oppfylle våre kriterier og godkjennes av oss på forhånd.

For å sikre formålet med Arendalsuka gjelder disse kriteriene for alle som deltar med arrangementer og stands i Arendalsukas program.

Arrangementer og stands skal:

 • Omhandle et samfunnsnyttig tema
 • Være åpne for alle
 • Være gratis og ikke ha billetter
 • Være i Arendal sentrum eller i umiddelbar nærhet

Arrangementer og stands skal ikke:

 • Drive salg
 • Markedsføre et kommersielt produkt, en virksomhet eller en tjeneste
 • Drive pengeinnsamling eller pågående medlemsverving
 • Bruke eller dele ut artikler i engangsplast
 • Bruke lyd eller visuelle effekter som forstyrrer eller vises utenfor eget arrangementssted eller stand
 • Drive aktivitet av en karakter som er utenfor rammen av Arendalsukas visjon om å skape en politisk møteplass for organisasjoner, politiske partier og næringsliv der dialog og debatt står i sentrum

Kriterier for å være arrangør:

 • Politiske partier, organisasjoner og næringsvirksomheter kan delta med arrangementer under Arendalsuka
 • Politiske partier og organisasjoner/foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stands under Arendalsuka.
 • Arrangøren har ansvar for at arrangementet eller standen følger kriteriene som er satt av Arendalsuka og følger norsk lovgivning.
 • En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta

Hvis kriteriene ikke er oppfylt eller følges gjelder dette:

 • Påmelding av arrangementer og stands som ikke oppfyller kriteriene vil bli avslått
 • Brudd på kriteriene under Arendalsuka kan føre til advarsel eller utvisning
 • Hvis en arrangør blir utvist for 2. gang, vil de bli nektet deltakelse senere år
Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen