Arendalsukas historie

Almedalsveckan i Visby på Gotland fikk sin start da Olof Palme talte til folket fra et lasteplan i Almedalsparken i Visby foran riksdagsvalget i 1968. I over 50 år har Almedalsveckan vært den viktigste møteplassen for alle kategorier samfunnsaktører og interesserte i Sverige. 

Å få på plass en norsk variant av Almedalsveckan var snakket om i mange sammenhenger, med ujevne mellomrom, i en årrekke. Ideen ble til handling da arendalitten Kai Krüger Henriksen og kristiansanderen Per Høiby i 2008 luftet tanken om en slik uke i Norge. Begge to var på den tiden knyttet til selskaper med betydelige interesser i Sverige, og i 2010 foreslo de å legge et slikt arrangement til Arendal.  

Nyutnevnt fylkesmann Øystein Djupedal, redaktør Stein Gauslaa og styreleder i First House, Leif Monsen, ble raskt involvert i planleggingen. Med trekløveret Øystein Djupedal, Stein Gauslaa og Leif Monsen som kraftfull og kreativ styringsgruppe, ble det konkrete arbeidet med å arrangere Arendalsuka 2011 igangsatt. 

Daværende ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, turistsjef, Monica Lunøe Rand, daglig leder i Agderforskning, Anne Lene Dale, og næringssjef, Trond G. Hansen, ble trukket inn i arbeidet og alt var klart for den første Arendalsuka da 22. juli-terroren rammet Norge. Arendalsuka 2011 ble følgelig avlyst, men de politiske partiene var tydelige på at de ville slutte helhjertet opp om et nytt initiativ i 2012. Dermed var grunnlaget lagt.  

Etter en suksessfull, om enn litt kaotisk, start i 2012 var Arendalsuka igang. Allerede første året fikk arrangementet en størrelse og interesse som tilsa at organiseringen måtte bli fastere i formen. Øystein Djupedal, Stein Gauslaa og Leif Monsen ba høsten 2012 om et møte med daværende ordfører i Arendal, Einar Halvorsen, for å drøfte veien videre. Halvorsen fremmet i dette møtet et forslag om at kommunen for framtida kunne stå for det praktiske arbeidet med arrangementet. Han foreslo videre å etablere et styre (råd) med ordføreren i Arendal som leder og rådmannen i Arendal som sekretær. Dette ble tatt svært godt imot. I forlengelsen av dette møtet samlet ordfører Halvorsen begge fylkesordførerne og ordføreren i Kristiansand, for å drøfte organiseringen og forankringen av arrangementet. Disse fire, Arvid Grundekjønn, Terje Damman, Bjørgulf Sverdrup Lund og Einar Halvorsen, ble enige om organisasjonsmodellen, som siden har vært gjeldende. En uavhengig, frittstående programkomité og et råd for Arendalsuka (betegnelsen "råd” ble foreslått av ordføreren i Kristiansand, Arvid Grundekjønn) ble Arendalsukas øverste organ. Siden den gang har rådet bestått av ordførerne i Arendal og Kristiansand, fylkesordførerne i de to Agderfylkene, samt representant fra Universitetet i Agder, LO og NHO. I starten var også hele programkomitéen en del av rådet, men fra 2014 har bare hovedprogramkomiteens leder inngått som medlem der. I 2019 kom også representanter fra Unio og KS inn i Arendalsukas råd.  

Den store interessen Arendalsuka ble møtt med allerede i 2012 og 2013 fikk som en sideeffekt at mediene kritiserte Arendalsuka for "å være et First House- arrangement". For å unngå enhver tvil om Arendalsukas integritet og uavhengighet, gikk daværende styreleder i First House, Leif Monsen, ut av Arendalsukas programkomite i 2014. 

Arendalsuka har siden starten vokst betydelig. I 2019 var det over 1100 arrangementer i løpet av uken. Arendalsukas eget hovedprogram, ofte arrangert i samarbeid med andre, er selve ryggraden og utgjør nå en liten andel av alle små og større aktiviteter underveis i løpet av uken. Interesseorganisasjoner av alle slag, bedrifter, politiske partier, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, ideelle organisasjoner og politiske partier arrangerer egne debatter, seminarer, utstillinger og konserter på alle byens scener. 

Koronapandemien satte en stopper for Arendalsuka 2020. Likevel ble tre av Arendalsukas signalarrangement gjennomført som en markering av det som skulle vært. I august i 2020 ble NRKs partilederdebatt, presentasjon av tillitsundersøkelsen og et arrangement i regi av Arendalsuka Ung gjennomført. Arendalsuka vil igjen bli arrangert i jubileumsåret 2021 – nå er Arendalsuka blitt 10 år. 

Denne teksten ble skrevet av daværende kommunedirektør Harald Danielsen til Arendalsukas jubileumsmagasin i 2021.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen