Sikkerhet og trivsel

Arendalsuka skal være en trygg og trivelig møteplass for alle. Her finner du informasjon om sikkerhetstiltak, etiske retningslinjer og viktige forbud som gjelder under arrangementet.

Politiet er på plass under Arendalsuka
Foto: Mona Hauglid

Sikker gjennomføring

Politiet har hovedansvaret for en sikker og trygg gjennomføring av Arendalsuka. Politiet har et tett samarbeid med arrangøren av Arendalsuka og Arendal kommune. 

Arrangørenes ansvar

Alle arrangører har ansvar for sikkerheten på sine arrangementer. Vi oppfordrer alle til å informere deltakere og besøkende om hvor nødutganger, brannslukning- og førstehjelpsutstyr er. Arrangører som har behov for ekstra vakthold må melde behovet inn til Arendalsuka, men ta kostnadene for dette selv. Les mer under våre retningslinjer for arrangementer.

Droneforbud

Under Arendalsuka gjelder det egne fly- og dronerestriksjoner. 

Forbud om å bære kniv eller lignende skarpe redskap

Vi minner om at det er forbudt å gå med kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å skade andre på offentlig sted. Les mer om dette i Straffeloven § 189 annet ledd (lovdata.no).

Forbud mot hatefulle ytringer

Vi minner om at hatefulle ytringer er ulovlig og heller ikke tolereres under Arendalsuka. Dette er beskrevet i  Straffeloven § 185 (lovdata.no).

Etiske retningslinjer for deltakelse

Arendalsuka er en møteplass som skal fremme demokratiet. Det er derfor viktig for oss å være en trygg møteplass for alle. Vi forventer at alle som deltar på Arendalsuka følger våre holdninger:

  • Du behandler alle, uansett politisk standpunkt, religion, kjønn, alder, hudfarge, seksuell orientering eller funksjonsevne på en respektfull måte.
  • Debatter og diskusjoner skal foregå på en verdig og respektfull måte.
  • Under Arendalsuka skal det ikke skje noen form for maktmisbruk eller uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Arendalsuka ønsker å fremme politisk engasjement blant barn og unge. Husk derfor å gå foran med et godt eksempel.

Opplever du uønsket adferd, oppfordrer vi deg til å kontakte støtteapparatet i din organisasjon. Du kan også ta kontakt med vårt vertskap. Opplever du former for ulovlig adferd, kontakt politiet på telefonnummer 02800.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen