Sponsorer

Arendalsukas sponsorer er viktige og avgjørende bidragsytere. Arendalsuka er finansiert med 20 % offentlige og 80 % private sponsorer. Dette viser at Arendalsuka er et bredt forankret fellesprosjekt

Sponsorenes støtte er med på å sikre Arendalsukas kvalitet og utvikling og sammen har vi målet om å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Det viktigste for våre sponsorer er støtten til Arendalsuka som demokratisk møteplass, ikke egen profilering.

 • Valg av sponsorer
  Arendalsuka har både offentlige og private sponsorer. Det er Arendalsukas råd som vedtar hvem som blir sponsor. Arendalsuka har et sponsorutvalg som består av 2 representanter fra sponsorene og rådets leder og sekretær. Disse jobber ut vår sponsorpolitikk.
 • Sponsorperiode
  Hovedregelen er at en sponsoravtale inngås for 3 år.
 • Ingen innflytelse på hovedprogrammet
  Å være sponsor for Arendalsuka gir ingen rett til å påvirke hovedprogrammet eller andre aktiviteter i regi av Arendalsuka.
 • Sponsorprofilering
  En sponsor presenteres med sin logo på Arendalsukas nettside og i vår programavis. Sponsoren kan selv profilerer seg som sponsor med Arendalsukas hovedlogo. En sponsor får også tilbud om en standplass i sentrum under uka.
 • Sponsorer som arrangører
  Hvis Arendalsukas sponsorer ønsker å holde arrangementer under Arendalsuka, gjelder de samme kriterier og retningslinjer som for alle andre arrangører.

Tusen takk til våre sponsorer

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen