Om stands

Vi har ennå ikke fastsatt dato for påmelding av stands for Arendalsuka 2022. Det blir tidligst i månedsskiftet januar/februar. Så snar det er klart, legger vi ut informasjon her på nettsiden, i våre sosiale medier og i nyhetsbrevet vårt.

Hvem kan ha stands?

Politiske partier, organisasjoner og foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stand. Arendalsuka vurderer alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena.  

Kriterier

Det er viktig at du som arrangør setter deg godt inn i våre kriterier og retningslinjer før du melder på en stand.

Hva koster det?

Det koster kr. 6.500 pluss mva. pr. stand for hele uken.
Prisen inkluderer standsareal på 3x3 meter, strøm til begrenset bruk, avfallssortering, vaktselskap utenom åpningstiden og markedsføring av standen på Arendalsukas nettside og i programavisen. Arrangøren må selv dekke kostnader for telt og annet utstyr.

Ved avbestilling senere enn 14 dager etter tildeling av standplass, refunderer vi ikke påmeldingsavgiften. Hvis en standsdeltager ikke møter opp eller må rigge ned standen, refunderes heller ikke påmeldingsavgiften.

Melde på stand

Slik melder du på stand

Tildeling av stands

På grunn av koronasituasjonen har fordelingen av standplass vært litt annerledes i 2021 enn tidligere.  

Slik er fordelingen gjennomført:

  • Vi åpnet for påmelding av stands 10. mars.
  • Vi mottok påmeldingene, men ventet med å tildele plasser før senere på våren.  
  • Ut fra positiv vurdering av smittesituasjonen, åpnet vi for vanlig tildeling av standplasser fra midten av mai. 

Takke ja til stand
Når du får tildelt plass, takker du automatisk ja til plassen.

Ved avbestilling senere enn 14 dager etter tildeling, refunderer vi ikke påmeldingsavgiften.

Standsplassering
Hver standplass er markert med et nummer på standskartet. Samme nummerering finner du igjen i påmeldingsskjemaet.

Du kan velge 3 plasser i prioritert rekkefølge. Vi forsøker alltid å gi dere en av disse plassene, men i år må vi ta ekstra hensyn til smittesituasjonen og kan ha begrenset mulighet til å gi den plassen dere ønsker.

NB: Nummereringen av årets stands er noe endret fra i fjor.

Rigging og praktisk info for standsgatene

Alle må ta med det dere trenger til standen, eks. telt, stoler, bord, materiell osv.

Arendalsuka har ikke telt til utleie. Det finnes mange leverandører på markedet, blant annet A-Tech teltutleie i Arendal, Utleiepartner i Kristiansand eller OB Wiik  i Oslo.

Vi anbefaler at dere tar med tunge ting som kan holde standen på plass i tilfelle vind, f.eks. kanner som kan fylles med vann.

Standsgatene blir stengt for biltrafikk mandag fra kl. 13:00. Etter dette er gatene fysisk stengt for all biltrafikk.

Representanter fra Arendalsuka vil være tilstede under opprigging. Standsnummerne vil være merket på gategrunnen. Dette gjør vi kvelden i forkant, og derfor vil det ikke være mulig å begynne rigging før mandag morgen.

Nedrigging av stands må skje umiddelbart etter at gatene stenges fredag kl. 14:00.

Arendalsuka har plassert ut flere miljøstasjoner i standsgatene og vi forventer at alle standsutstillere bruker disse til alt søppel.

Av erfaring blir det en del søppel i forbindelse med rigging av stands og vi ber dere om å sortere dette i miljøstasjonene med en gang. Første tømming er kl. 14:00 på åpningsdagen.

Det er tilgang til strøm til normalt bruk, men husk på at dere må ta med dere lang skøyteledning.

Det er fri wifi i sentrum

Det er tilgang til vann på Kanalplassen og Sam Eydes plass. På Torvet finner dere vann i en kran på veggen ved Cafe/Auditorium-inngangen ved siden av hovedinngangen til biblioteket og på veggen til den røde bua.

Arendalsuka leier inn et vaktselskap som går runder i standsgatene utenom åpningstidene, slik at dere slipper å ta bodene opp og ned hver dag. Arendalsuka har imidlertid ikke ansvar for om noe forsvinner eller går i stykker ved standene.

Det blir anledning til å låse inn verdigjenstander over natten på Kulturkammeret, Kanalplassen, inngang på gatenivå ved trappene opp til hovedinngangen. Inngangen er åpen ½ time etter at standsgatene stenger, og åpner igjen ½ time før åpning neste dag.

Arendalsukas vertskap er tilstede i oransje t-skjorter under hele uka og vi hjelper dere gjerne med informasjon og praktisk hjelp.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen