Om stands

Stands på Sam Eydes plass.

Dato for påmelding av stand for Arendalsuka 2023 er ennå ikke fastsatt. Det blir tidligst i februar.

Hvem kan ha stands?

Politiske partier, organisasjoner og foreninger av ikke ren kommersiell art kan delta med stand. Arendalsuka vurderer alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena.  

Kriterier

Det er viktig at du som arrangør setter deg godt inn i våre kriterier og retningslinjer før du melder på en stand.

Hva koster det?

Det koster kr. 6.500 pluss mva. pr. stand for hele uken.
Prisen inkluderer standsareal på 3x3 meter, strøm til begrenset bruk, avfallssortering, vaktselskap utenom åpningstiden og markedsføring av standen på Arendalsukas nettside og i programavisen. Arrangøren må selv dekke kostnader for telt og annet utstyr.

Ved avbestilling senere enn 14 dager etter tildeling av standplass, refunderer vi ikke påmeldingsavgiften. Hvis en standsdeltager ikke møter opp eller må rigge ned standen, refunderes heller ikke påmeldingsavgiften.

Åpningstider for stands

Standen må være betjent i hele åpningstiden. Se åpningstid for standsgatene her. 

Melde på stand

Vi har ennå ikke åpnet for å søke om stand for Arendalsuka 2023.

Det er ikke lenger mulig å sette seg på venteliste. Ved eventuelle avbestillinger, vil vi tildele plass til dem som allerede står på venteliste. Vi kontakter deg hvis du blir tilbudt standplass. 

Tildeling av stands

Vi tildeler standplasser fortløpende. Når du melder på en stand kan du velge mellom de standplassene som ikke allerede er tildelt. Du kan velge 3 plasser i prioritert rekkefølge. Hvis det er flere som velger samme standplass er det først til mølla som gjelder. 

Standsplassering

Hver standplass er markert med et nummer på standskartet. Samme nummerering finner du igjen i påmeldingsskjemaet. Vær obs på at nummereringen av årets stands er noe endret fra i fjor.

Dele på stand

Arendalsuka ønsker å gi alle plass, men byens areal vil begrense antallet standsplasser, og vi kan komme i en situasjon der det blir fullt. Vi oppfordrer organisasjoner som det er naturlig at samarbeider, til å dele på stand.

Dobbel standplass

Det er mulig å velge dobbel standplass. Arendalsuka ønsker imidlertid å gi plass til så mange organisasjoner som mulig, og vil derfor vurdere hver søknad om dobbel stand før vi innvilger dette. Man søker om dobbel standplass ved å velge dette i påmeldingssystemet.

Takke ja til stand

Når du får tildelt plass, takker du automatisk ja til plassen.

Ved avbestilling senere enn 14 dager etter tildeling, refunderer vi ikke påmeldingsavgiften.

Introduksjonsfilm

Vi har laget en introduksjonsfilm spesielt for dere som skal ha stand eller arrangement for aller første gang.

Rigging og praktisk info for standsgatene

Alle må ta med det dere trenger til standen, eks. telt, stoler, bord, materiell osv.

Arendalsuka har ikke telt til utleie. Det finnes mange leverandører på markedet, blant annet A-Tech teltutleie i Arendal, Utleiepartner i Kristiansand eller OB Wiik  i Oslo.

Vi anbefaler at dere tar med tunge ting som kan holde standen på plass i tilfelle vind, f.eks. kanner som kan fylles med vann.

Opprigging

Rigging av stands må skje mandag 15. august mellom kl. 09:00 og 14:00.
NB:
Alle biler må være ute av området innen kl. 13.00 - fra dette tidspunktet er gatene fysisk stengt for all biltrafikk. Dere kan fortsette å rigge standen ferdig fram til åpningen kl. 14.00. 

Dere bruker disse innkjøringene (se lenke til kart i neste avsnitt):

  • Stands på Kanalplassen - bruker innkjøring fra Kanalplassen
  • Stands på Torvet og i Strandgata - bruker innkjøring på Malmbryggen
  • Stands i Gågata og Havnegata - bruker begge innkjøringene.

Representanter fra Arendalsuka vil være tilstede under opprigging. Standsnummerne vil være merket på gategrunnen. Dette gjør vi kvelden i forkant, og derfor vil det ikke være mulig å begynne rigging før mandag morgen.

Noen har bestilt rigging av firma lokalt i Arendal. Denne riggingen gjennomføres i løpet av dagene før uka starter.

Trafikkregulerte gater

Fra mandag kl. 13 til fredag kl. 14 er standsgatene stengt for biltrafikk. Hvis dere har spesielle behov som gjør at dere må kjøre inn til standen i løpet av uken, må dere søke om innkjøringstillatelse til fastsatte inn- og utkjøringstider. Dere kan også bruke våre drop-off/pickup-soner og låne trillebår ved vårt vertskapskontor.

Se kart over trafikkregulering, drop-off/pickup-soner  og les om innkjøringsstillatelse.

Nedrigging

Nedrigging av stands må skje umiddelbart etter at gatene stenges fredag kl. 14:00.

Arendalsuka har plassert ut flere miljøstasjoner i standsgatene og vi forventer at alle standsutstillere bruker disse til alt søppel.

Av erfaring blir det en del søppel i forbindelse med rigging av stands og vi ber dere om å sortere dette i miljøstasjonene med en gang. Første tømming er kl. 14:00 på åpningsdagen.

Det er tilgang til strøm til normalt bruk, men husk på at dere må ta med dere lang skøyteledning.

Det er fri wifi i sentrum

Det er tilgang til vann på Kanalplassen og Sam Eydes plass. På Torvet finner dere vann i en kran på veggen ved Cafe/Auditorium-inngangen ved siden av hovedinngangen til biblioteket og på veggen til den røde bua.

Arendalsuka leier inn et vaktselskap som går runder i standsgatene utenom åpningstidene, slik at dere slipper å ta bodene opp og ned hver dag. Arendalsuka har imidlertid ikke ansvar for om noe forsvinner eller går i stykker ved standene.

Det blir anledning til å låse inn verdigjenstander over natten på Kulturkammeret, Kanalplassen, inngang på gatenivå ved trappene opp til hovedinngangen. Inngangen er åpen ½ time etter at standsgatene stenger, og åpner igjen ½ time før åpning neste dag.

Arendalsukas vertskap er tilstede i oransje t-skjorter under hele uka og vi hjelper dere gjerne med informasjon og praktisk hjelp.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen