Varemerke og logo

Arendalsuka – varemerke og logo

Arendalsukas logo er registrert i det norske varemerkeregisteret.

 ®  

Det betyr at Arendalsuka har enerett til å bruke logoen i alle farger. Eneretten gjelder både den kombinerte logoen med navn og seil og navnet og seilet hver for seg.
Videre inkluderer eneretten arrangørlogoen "Møt oss på Arendalsuka". ® 

Varemerkeregistreringen gjelder for «arrangering og ledelse av politisk møteplass». Dette gjelder både for arrangement som gjennomføres fysisk og digitalt.

Etterligninger av Arendalsuka

I følge markedsføringslovens § 30 er det forbudt som ledd i næringsvirksomhet å etterligne et kjennetegn, produkt e.l. på en urimelig måte slik at det kan føre til forveksling.

Det betyr at det kan være ulovlig å lage et produkt eller arrangement som etterligner Arendalsuka. Dette vil være tilfelle hvis produktet utnytter den posisjonen, verdien og omdømme Arendalsuka har. Eksempler som kan føre til en urimelig etterligning er bruk av ord, innhold, farger eller layout som kan forveksles med Arendalsuka eller på annen måte utnytter eller profiterer på Arendalsuka.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen