Båtplass i havna

Arendal sentrum har en unik havn. Den indre delen kalles Pollen og lenger ut ligger sentrumskaia. Under Arendalsuka er hele havna reservert til båter som er en del av arrangementet.

Søke om båtplass

Arendal havn og Arendalsuka samarbeider om tildeling av båtplass. Arendalsuka vurderer om den som søker om båtplass oppfyller våre kriterier for deltagelse. Arendal havn har ansvar for praktisk plassering ut fra hva som er hensiktsmessig og et først til mølla-prinsipp.

Vi starter tildelingen av båtplass tidligst i november 2023

Kontakt Arendal havn for forespørsel om båtplass:

Tlf: 975 2 70 00
E-post: post@arendalhavn.no

Kriterier for å få båtplass

Indre havn/Pollen

  • Organisasjoner, interesseforeninger, politiske partier og nyhetsredaksjoner kan søke om båtplass
  • Båten må brukes som en "stand" med mål om å informere om samfunnsnyttige temaer
  • Båten må være betjent i åpningstiden for våre standsgater.
  • Båten kan også brukes til arrangementer som følger våre kriterier.

Ytre havn/sentrumskaia

  • Arrangementsbåter kan søke om båtplass
  • Arrangementene må følge våre kriterier.
  • Båter med et bredt spekter av arrangementer prioriteres

Hvis dere har spesielle ønsker om fortøyningssted, må dere begrunne dette. Båtplassen inkluderer plass til landgang på bryggekanten der dette er nødvendig. Det er Arendal Havn som behandler den praktiske tildelingen.

Retningslinjer for båter

Det er tett mellom båtene i havna under Arendalsuka og alle må ta hensyn til hverandre. Derfor har vi retningslinjer for dere som får båtplass.

Maks. størrelse på plakater, bannere o.l.

For å sikre at alle deltakere får lik mulighet til å synes, har vi satt regler for størrelse på plakater, bannere, skjermer og lignende.

  • På båter i indre havn/Pollen er det en maks størrelse på 1x2 meter.
  • For store arrangementsbåter i ytre havn gjelder det en maks størrelse på 2x3 meter.

Vi minner om at profileringen ikke skal virke forstyrrende for andre deltakere i nærheten. Tusen takk for at dere viser hensyn og følger disse reglene.

Begrenset lydnivå

Det er ikke tillatt å ha lyd som forstyrrer andre. På båter i havna betyr dette at det ikke er tillatt å bruke lydforsterket musikk på dekk. Lydforsterket tale skal ha et lydnivå som kun høres på båtens område. Med andre ord, ikke forstyr naboen.

Bruk av kaiareal

Det gis ikke anledning til å sette fram installasjoner, lagre utstyr eller bruke kaiareal/brygge på en måte som kan være til hinder for ferdsel eller til sjenanse for publikum. Nødvendig utstyr slik som strømkabler og landgang er selvsagt tillat. Ved ønske om bruk av kaiareal utover det nødvendige, må dette avklares med oss i forkant.

Åpne arrangementer

Arrangementer om bord i båter skal meldes inn i Arendalsukas program. Arendalsuka er åpen for alle, og det er derfor ikke tillatt med lukkede minglefester eller lignende.

Utdeling av brosjyrer, pamfletter og annet materiell

Det er lov å dele ut brosjyrer, pamfletter og annet materiell på båten, men det er ikke anledning til å gå rundt i bysentrum å dele dette ut. Vi oppfordrer imidlertid til å tenke på miljøet og begrense bruken av brosjyrer og lignende.

Miljøkrav

Vi minner om at det er forbud mot bruk av engangsplast under Arendalsuka. Les mer om våre miljøkrav her.

Påmelding av arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha på båten i vårt påmeldingssystem for at de skal bli godkjent og komme inn i programmet. Les mer om påmelding av arrangement.

Praktisk informasjon

Arendal gjestehavn - overnattingsbåter

Hvis dere ønsker å komme til Arendalsuka med overnattingsbåt, tar dere direkte kontakt med Arendal gjestehavn.

Gangbro over Pollen - oppmøtetidspunkt

Den innerste delen av Pollen blir stengt av med en gangbro under Arendalsuka. De båtene som blir tildelt plass innenfor broen, må ligge til kai hele uken og får et oppmøtetidspunkt for inn og utpassering.

Båter over 50 fot blir ikke plassert innenfor gangbroen. Disse båtene må kontakte Arendal havn for plassering, eller møte opp i gjestehavnen for tildeling av fortøyningssted der.

Landstrøm

Alle båter skal tilkobles landstrøm så langt det er kapasitet, og vi ber derfor alle båter om å oppgi landstrømstilkobling og strømbehov.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen