Nøkkeltall for Arendalsuka

Arendalsuka i tall og fakta

Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012, med 50 arrangementer og 30 stands i gatene. Oversikten her viser utviklingen av vår demokratiske møteplass. 

Antall stands, arrangementer, presse og publikum

*Vi har ikke adgangskontroll eller billettsystem under Arendalsuka, og derfor er antall publikum/deltakere basert på estimat. I 2019 kunne Telenor via digitale data anslå at det var totalt 120.000 mennesker i Arendal sentrum i dagene Arendalsuka pågår. Ca. 2000 mennesker bor i Arendal sentrum, og det er usikkert hvor mange som har vært i sentrum av andre årsaken enn som deltakere i Arendalsuka.

**På grunn av koronasituasjonen ble arrangementet i 2020 avlyst, men Arendalsuka selv gjennomførte 3 signalarrangementer.

Antall arrangører

Denne tabellen viser antall unike arrangører som har deltatt i det offisielle programmet for Arendalsuka i perioden 2016-2019, enten som arrangører av arrangement eller som utstiller i standsgatene. Arrangørene kommer fra organisasjons- og næringsliv, politiske partier, arbeidstaker/ - giverorganisasjoner, mediehus, offentlig forvaltning, akademia og forskning med flere.

10 på topp temaer

Arrangørene kan velge mellom 23 forskjellige temaer når de melder inn sitt arrangementet til Arendalsuka. Denne oversikten viser utviklingen av de 10 mest populære temaene.

Type arrangører

Når arrangørene melder på et arrangement eller en stand, skriver de inn hvilken type arrangør de er. Denne oversikten viser hver enkelt "enhet" som har meldt seg inn som arrangør. For eksempel vil et universitet der fire ulike fakultet arrangerer hvert sitt arrangement, bli talt som 4 aktører. ****Forskningsalternativet fantes ikke i 2016. 

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen