Dette er Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1900 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

NÅR ER ARENDALSUKA?

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33 i august.

Velkommen til Arendalsuka 2024 fra 12. til 16. august.

 

Seilskuter i Pollen i måneskinn.

VÅRE GRUNNPRINSIPPER

Åpent for alle - gratis inngang

Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og har gratis inngang.

Omhandle et samfunnsnyttig tema

Arendalsukas kvalitet skapes ved at alle arrangører og standsutstillere behandler samfunnsspørsmål på en åpen, tilgjengelig og respektfull måte.

VÅR VISJON

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

ARENDALSUKAS HISTORIE

Arendalsuka har blitt avholdt hvert år siden 2012.

Les mer om Arendalsukas oppstart og historie.

 

Arrangementer og stands i sentrum

Under Arendalsuka setter organisasjoner, politiske partier, næringsliv og mediehus fra hele landet viktige samfunnstema på dagsorden i egne arrangementer.

I løpet av 5 dager arrangeres det over 1900 arrangementer i Arendal sentrum. Disse arrangementene utgjør Arendalsukas program. Felles for alle arrangementer er at de omhandler et samfunnsspørsmål, har gratis inngang og er åpne for alle.

Under Arendalsuka fyller vi også sentrumsgatene med 200 stands med ulike organisasjoner og frivillige foreninger.

Hovedprogram og Arendalsuka Ung

Arendalsukas hovedprogram utarbeides av Arendalsukas hovedprogramkomité.

Hvert år kan også barn og ungdom delta på et spennende program under Arendalsuka Ung.

Hvem kan ha et arrangement eller en stand?

Organisasjoner, næringsvirksomheter, mediehus og politiske partier kan holde egne arrangementer under Arendalsuka. Alle arrangementer må oppfylle våre kriterier. 
Les mer om hvordan dere kan lage et arrangement.

Våre standsgater er for politiske partier, organisasjoner og frivillige foreninger.
Les mer om å delta med stand.

Vil du være publikum?

Alle arrangementer er åpne for alle, har gratis inngang og ingen billetter. Det er bare å møte opp, men husk at det er først til mølla som gjelder. Du kan lage ditt eget program i vår program-app.

Under Arendalsuka kan du også besøke våre standsgater eller rett og slett gå gjennom sentrum og oppleve en demokratisk møteplass og kanskje møte på din favorittpolitiker.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen