UNIVERSELL UTFORMING

Tilgjengelige arrangementer

Arendalsuka skal være åpen for alle og vårt mål er at alle skal kunne være med i debattene og samtalene som skjer i byen under Arendalsuka.

Universell utforming i Arendalsukas hovedprogram

Alle arrangementene i Arendalsukas hovedprogram skjer i lokaler som er tilrettelagt for rullestolbrukere og har teleslynge. 

Arrangørenes ansvar for universell utforming

Det er arrangøren av hvert enkelt arrangement som har ansvar for tilgjengeligheten og universell utforming av deres arrangement. 

Arendalsuka består av mange hundre arrangementer. Under uka tar arrangørene i bruk alle typer lokaler - alt fra konferansesaler til kafeer, bakgårder og båter.  Dermed vil også tilgjengeligheten til lokalene variere og være noe utfordrende. Vi oppfordrer alle arrangører til å sikre tilgjengeligheten rundt sitt arrangement. 

Arendalsuka har en mobil rullestolrampe som arrangører kan låne ved å kontakte vertskapskontoret på Sam Eydes plass 2, like utenfor Arendal kultur og rådhus.

Hvis du skal på arrangementer og trenger tilrettelegging, oppfordrer vi deg å ta kontakt med arrangøren for det arrangementet du ønsker å delta på i forkant. 

Symboler i programmet som viser universell utforming

Programoversikten viser symboler for universell utforming for hvert enkelt arrangement. Alle arrangører må markere inn de symbolene som er oppfylt for sitt arrangement.

Parkering for forflytningshemmede

Under Arendalsuka tilrettelegger vi egne parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Sentrumsgatene blir tilrettelagt for gående og bilbruken blir derfor i stor grad begrenset. Vi vil imidlertid søke å finne løsninger for forflytningshemmede. 

Tilgjengelighet i Arendal sentrum

Arendal kommune har laget et kart som vise hvor tilgjengelig det er å bevege seg rundt i Arendal sentrum for en som sitter i rullestol eller har nedsatt syn. Kart over tilgjengelighet i Arendal sentrum.

Under Arendalsuka er det behov for ekstra strømtilførsler, blant annet til stands i politisk gate og de forskjellige utescenene og teltene rundt i byen. Der det er mulig, legger vi strømkabler i luften. Der vi må legge strømkabler på bakken, dekkes disse over med kjøreramper.

Universell utforming på våre nettsider 

I utviklingen av vår hovednettside (Arendalsuka.no) har vi fulgt de viktigste kriteriene iht. krav om universell utforming i standarden WCAG 2.0. I praksis betyr dette at våre nettsider og innhold skal være: 

  • Mulig å oppfatte for alle 
  • Mulig å betjene for alle 
  • Forståelige for alle 
  • Robuste og kompatible med standarder og supplerende teknologi 

Våre nettsider tilpasser seg ulike skjermer og zoom-nivåer, er tilrettelagt med egen "Høykontrast"-funksjon for svaksynte, har strukturert oversikt over innhold gjennom nettstedskart og kan brukes med både tastatur, leselist og andre tekniske hjelpemidler. 

Les mer om universell tilgjengelighet for nettsider hos UUTilsynet.no

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring - arendalsuka.no

Tilgjengelighetserklæring - program.arendalsuka.no

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Arendal kommune har et eget råd for personer med funksjonsnedsettelse. Dette rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne. Oppgaver som rådet har er blant annet å være høringspart i politiske saker, uttale seg om og selv ta opp aktuelle saker som gjelder tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Arendalsuka samarbeider tett med rådet og bringer evt. spørsmål om tilgjengelighet under Arendalsuka inn for rådet.  

Oversikt over medlemmer og møter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Symboler for universell utforming

Disse symbolene vises i programoversikten:

Ikon_rullestoltilpasset lokale   Rullestoltilpasset lokale

Uten trapper eller med rampe for rullestolbrukere, lave dørterskler og brede dører. 
Alle arrangement som er innmeldt med rullestoltilpasset lokale.

 

Ikon_rullestoltilpasset wc  Rullestoltilpasset WC

 
 

Ikon_hørselshjelpemidler   Hørselshjelpemidler

Teleslynge eller annet teknisk utstyr benyttes. 
Alle arrangement som er innmeldt med hørselshjelpemidler.
 
 

Ikon_tegnspråktolkes  Tegnspråkstolkes

Arrangementet tilbyr tegnspråktolk eller teknisk utstyr som gir samme funksjon.
Alle arrangement som er innmeldt med tegnespråktolk.

Arrangement som har tilrettelagt for alle kategoriene nevnt over.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen