Gratis inngang - ingen billetter

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og har gratis inngang. Du trenger ingen billett for å komme inn. Det gjelder et først til mølla-prinsipp. 

Noen av arrangementene i Arendalsuka Ung  har påmelding, og unntaksvis kan det være påmelding ved enkelte arrangementer. Det vil i så fall bli informert om på arrangementets side i programmet.

Plassanvisning til partilederdebatten

Det er plassanvisning for å komme inn på partilederdebatten.  Informasjon om når og hvor du kan hente plassanvisning blir lagt inn i programposten for partilederdebatten.

Fysiske og digitale arrangementer

Alle arrangementer i Arendalsukas program skjer fysisk i Arendal sentrum. I tillegg vil mange arrangementer ha direkte digitale sendinger, slik at du også kan følge disse uten å være til stede i byen. Her finner du alle arrangementer som er markert med streaming i programmet.

 

 

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen