Organisering

Arendalsuka er et partipolitisk uavhengig prosjekt som ble startet på initiativ fra privatpersoner og videreført gjennom kommunens engasjement og organisasjon.

Arendal kommune er ansvarlig eier. Den til enhver tid sittende ordfører av Arendal kommune er Arendalsukas øverste leder og leder av Arendalsukas råd.

Organisasjon

Arendalsukas Råd

Arendalsukas råd skal sette retning for arrangementet og bidra til regional forankring. Rådet består av:

 • Ordfører i Arendal kommune – leder av rådet
 • Ordfører i Kristiansand kommune
 • Fylkesordfører i Agder
 • NHO, LO og KS
 • Universitetet i Agder
 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Leder av hovedprogramkomiteen

Arendalsukas prosjektgruppe

Arendalsukas prosjektgruppe består at ansatte i kommunens administrasjon og har ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Kontakt organisasjonen

Hovedprogramkomité

Arendalsuka har en frittstående og politisk uavhengig hovedprogramkomité som har ansvar for å skape Arendalsuka hovedprogram. Det er Arendalsukas råd som velger hvem som sitter i hovedprogramkomiteen.

Se medlemmene i hovedprogramkomiteen

Referansegrupper

 • Stortingspartiene og partienes Arendalsuka-koordinatorer
 • Stortingsartienes ungdomspartier
 • Regionale politiske partier i Agder
 • LNU (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner) er samarbeidspart med Arendalsuka Ung.

Regnskapsfører og revisor

Arendal kommune fører regnskap og revisjon for Arendalsuka.

Finansiering

Arendalsuka finansieres gjennom private og offentlige sponsorer

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen