En trygg møteplass

Arendalsuka er en møteplass som skal fremme demokratiet. Det er derfor viktig for oss å være en trygg møteplass for alle. Vi forventer at alle som deltar på Arendalsuka følger våre holdninger:

  • Du behandler alle, uansett politisk standpunkt, religion, kjønn, alder, hudfarge, seksuell orientering eller funksjonsevne på en respektfull måte.
  • Debatter og diskusjoner skal foregå på en verdig og respektfull måte.
  • Under Arendalsuka skal det ikke skje noen form for maktmisbruk eller uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Arendalsuka ønsker å fremme politisk engasjement blant barn og unge. Husk derfor å gå foran med et godt eksempel.

Opplever du uønsket adferd, oppfordrer vi deg til å kontakte støtteapparatet i din organisasjon. Du kan også ta kontakt med vårt vertskap. Opplever du former for ulovlig adferd, kontakt politiet på tlf. 02800.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen