Negativ sosial kontroll – et religionsproblem?

Arrangør
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges Kristne Råd (NKR)
Dag
Tirsdag 13.8 2024 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Mangfold
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
Vis i kart
Medvirkende
Niels Fredrik Skarre, Konstitusjoner generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Sigurd Markussen, Sogneprest, St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal
Christian Lomsdalen, Styreleder, Human-Etisk Forbund (HEF)
Arshad Jamil, Styremedlem og Styreldeder, Muslimsk dialognettverk (MDN) og Islamic Cultural Centre (ICC)
Øystein Amundsen, Råds- og styremedlem i STL fra, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd (NKR)
Kontaktperson
Anders Garbom Bjørklund, politisk rådgiver, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 40498008
Nettside
http://stl.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

For sjette år på rad samler Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) et lite mangfold av religions- og livssynsledere til «den langsomme samtalen» for å reflektere over vanskelige spørsmål, med innestemme og hvilepuls. Årets tema er negativ sosial kontroll.

Den siste tidens mediebilde og rapporter viser at dette fortsetter å være et samfunnsproblem.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skrev i sin årsrapport at de i 2023 veiledet i 1137 saker, en økning på 28 % fra året før.

I Brennpunktdokumentaren «Ære» får seeren et innblikk i etterforskningen av en tvangsekteskapssak, et møte med en mann som drepte kvinnen han elsket og vi får følge ei jente på flukt fra foreldrene sine.

Jehovas vitner tapte nylig sitt søksmål mot staten etter at de mistet sin registrering som trossamfunn, blant annet som følge av at Barne- og familiedepartementet og Statsforvalter mener at deres eksklusjonspraksis innebærer negativ sosial kontroll og hindrer fri utmelding fra trossamfunnet.

Negativ sosial kontroll utgjør en utfordring for integrering og likeverd i samfunnet vårt fordi det hindrer enkeltindivider i å leve fritt og i tråd med egne ønsker og behov. Selv om negativ sosial kontroll i seg selv ikke kun er et religionsproblem, knyttes dette ofte sammen i måten vi snakker om det på og i løsningene som foreslås.

Er for eksempel et forbud mot barnehijab et godt tiltak i kampen mot negativ sosial kontroll, æresvold og tvangsekteskap?

Våre tros- og livssynssamfunn spiller en viktig rolle i å skape trygge og inkluderende miljøer. Har tros- og livsynsledere derfor et særskilt ansvar for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold? På hvilken måte kan ledere i tros- og livssynssamfunn være positive forbilder i kampen mot negativ sosial kontroll? Hvordan kan tros- og livssynssamfunn i samspill med storsamfunnet fremme respekt for individets rettigheter? Og hvilke erfaringer har tros- og livssynslederne som rådgivere og tillitspersoner i sine egne samfunn?

Publikum inviteres til å stille spørsmål – disse kan sendes på forhånd til post@stl.no.

Hopp til toppen