Ungdomspartidebatt: Likestilling og inkludering av unge med funksjonsnedsettelser

Arrangør
Redd Barna, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Unge funksjonshemmede
Dag
Tirsdag 13.8 2024 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
Vis i kart
Medvirkende
Ingvild Sund, Seniorrådgiver, kommunikasjon, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Siri Espe, Interessepolitisk leder, Unge funksjonshemmede
Ida Svantorp, Seniorrådgiver, Redd Barna
Adele Mestad, Direktør, Norges Institusjon for menneskerettigheter
Ane Breivik, Leder, Unge Venstre
Tobias Stokkeland, Leder, Grønn Ungdom
Markus Gotaas, Styremedlem, FpU
Håvard Magelssen, Leder, Unge Sentrum
Kontaktperson
Siri Espe, Interessepolitisk leder, Unge funksjonshemmede, 994 95 585
Nettside
http://www.reddbarna.no
http://www.ldo.no
http://www.ungefunksjonshemmede.no
Facebook
www.facebook.com/UngFunk/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Tegnspråktolking
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Redd Barna, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Unge funksjonshemmede inviterer ungdomspartiene til debatt om ungt utenforskap, likestilling, inkludering og mangfold.

Vi står i et samfunn med en tendens til økende utenforskap, og mange barn og unge sliter med å bli inkludert i samfunnet. Barn og unge i utenforskap er en sammensatt gruppe. Samtidig er faktum at funksjonshemmede barn og unge er overrepresentert i en del av denne statistikken, uten at dette blir tydeliggjort i særlig stor grad. Funksjonshemmede blir systematisk diskriminert på alle samfunnsområder, det være seg på skolen, på fritidsarenaen, i jobbsøkerprosesser, i arbeidslivet og i helsetilbud. Likestilling og ikke-diskriminering av funksjonshemmedes skal sikres gjennom at Norge har forpliktet seg til FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Er det derfor et paradoks at Norges største minoritet, på omtrent 17% av befolkningen, daglig opplever å ikke få sine rettigheter ivaretatt, og at denne diskrimineringen ikke anerkjennes?

En forutsetning for å lykkes med inkludering på et overordnet nivå er å lykkes med inkludering gjennom hele utdanningsløpet og deretter i arbeidslivet. De siste årene har det vært en markant økning i andelen som opplever mobbing i grunnskolen, og trivselen på skolen er nedadgående. Frafallet i videregående opplæring er høyere blant funksjonshemmede elever enn blant andre elever, og andelen funksjonshemmede som tar høyere utdanning er lavere enn befolkningen ellers. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at omtrent 100 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet, og studier viser at funksjonshemmede diskrimineres i rekrutteringsprosesser til jobber de er kvalifiserte for.

Hvordan skal politikken føres de neste tiårene for å bidra til økt likestilling og inkludering? Hvilke holdninger har samfunnet til funksjonshemmede og hvordan kan politikere stimulere til holdningsendring? Hvordan skal vi få flere elever til å være inkludert i og fullføre skolen? Hva kan vi gjøre for å motvirke mobbing og ufrivillig skolefravær?  Hvordan kan vi sikre at funksjonshemmede inkluderes i lokale fritidstilbud og aktiviteter? Hvordan skal vi få økt deltakelse i arbeidslivet blant funksjonshemmede? Har inkluderingsdugnaden fungert eller finnes det andre måter å sikre inkludering og deltakelse i arbeidslivet på?

Vi spør ungdomspolitikerne om deres svar på utenforskapet og hvordan vi kan øke inkludering av funksjonshemmede i fremtidens Norge.

Hopp til toppen