IQ-ual? Verdidebatt om likestilling og menneskerettigheter. Vil CRPD gjøre en forskjell?

Arrangør
JAG Assistanse, Foreningen JAG
Dag
Onsdag 14.8 2024 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Bakgården
Vis i kart
Medvirkende
Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud, LDO
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Norges Handikapforbund
Hedvik Ekberg, generalsekretær, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Anne Gamme, fagleder, KS
Geir Lippestad, leder, Partiet Sentrum
Ragnhild Male Hartviksen, stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
inger Brokka de Ruiter, politiker og varaordfører, SV
Viggo Lutcherath, politiker, KrF
Janne Skei, daglig leder, SAFO
Kontaktperson
Alette Reinholdt, Fagsjef BPA, JAG Assistanse, 41511789, alette.reinholdt@jagassistanse.no
Nettside
http://www.jagassistanse.no
Facebook
www.facebook.com/people/Foreningen-JAG-JAG-Assistanse-og-Team-JAG/100064603212941/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Likhet og likestilling beskrives som sentrale verdier i Norge, og som et bærende prinsipp for velferdstaten. I realiteten er det et begrenset gode. Funksjonshemmede stenges ute fra samfunns- og sosialt liv, og i størst grad utestenges de med intellektuelle funksjonshemminger.

Det gis ikke lik tilgang til utdanning, arbeid, fritid eller selvstendig liv i eget hjem. Institusjonaliseringen øker, og tjenester blir i større grad kollektive og standardiserte. 

I formålsparagraften til loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, heter det blant annet at tjenestene skal bidra til mestring, likestilling, likeverd, en aktiv og meningsfylt tilværelse, og at alle skal kunne leve og bo selvstending. I praksis oppfylles sjelden formålet med loven.

BPA er et likestillingsverktøy og en rettighet som er ujevnt fordelt i befolkningen, og ekstra vanskelig tilgjengelig for personer med intellektuelle funksjonshemminger. Erfaringer viser at de som har BPA lever mer likestilte liv enn andre.

Hvorfor lykkes ikke det norske samfunnet med å gi innbyggere med funksjonshemming tilgang til de samme rettighetene og mulighetene som andre?

Er det manglende vilje, økonomisk motivert, eller rett og slett dårlige holdninger som gjør at funksjonshemmede utestenges?

Hva kan ordinære tjenester lære av BPA-ordningen?

Kan inkorporering av CRPD i norsk lov  medføre en reell endring når det gjelder likestillingsspørsmål?

JAG inviterer politikere og personer med engasjement og interesse for disse og andre spørsmål til verdidebatt.

Hopp til toppen