Ufrivillig skolefravær – en samfunnsutfordring

Arrangør
Autismeforeningen i Norge
Dag
Mandag 12.8 2024 20:30 - 21:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
Vis i kart
Medvirkende
Annette Drangsholt, Styreleder, Autismeforeningen i Norge
Kristine Damsgaard, seniorrådgiver, Statped
Ulla Irene Hansen, spesialist i klinisk pedagogikk, Regional kompetansetjeneste, OUS
Peder Kjøs, møteleder og psykolog
Kontaktperson
Elin Maria Lilloe-Wall, Sekretariatsleder, Autismeforeningen i Norge, 95202128
Nettside
http://www.autismeforeningen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

«Ufrivillig skolefravær» handler vanligvis ikke om at barn og unge ikke vil på skolen, men at de ikke klarer det. Ufrivillig skolefravær har blitt en kompleks samfunnsutfordring, og mange av elevene det gjelder har en autismespekterdiagnose (ASD) eller andre nevroutviklingsforstyrrelser.

I Norge har barn rett til individuelt tilpasset, eller rett til spesialpedagogisk tilrettelegging. Gjennom hele skoleløpet er det likevel barn som ikke klarer å være på skolen. 

Hvordan kan vi sikre at alle elever har lik tilgang til en utdanning, uavhengig av bakgrunn eller livssituasjon?

Autismeforeningen i Norge inviterer til samtale om ufrivillig skolefravær:

Er skolen godt nok tilpasset for å inkludere alle?

Hvordan ser tidlige tegn på ufrivillig skolefravær ut hos personer med autismespekterdiagnose? Hva med tidlig innsats?

Hvordan bør et godt skole-hjem-samarbeid se ut? Tas barna og foreldrene nok på alvor?

Program:

Hva er god tilrettelegging for barn med nevroutviklingsforstyrrelser? 

Kristine Damsgaard, seniorrådgiver i Statped, fagavdeling sammensatte lærevansker

Problematisk skolefravær og veien tilbake - doktorgradsprosjekt

Ulla Irene Hansen, spesialist i klinisk pedagogikk, Regional kompetansetjeneste, OUS

Egne erfaringer med ufrivillig skolefravær

Ruth og hennes sønn Marius som har ASD og som har hatt ufrivillig skolefravær

Møteleder er psykolog Peder Kjøs

Hopp til toppen