Hvem bidrar til at barn og unge blir med i fritidsaktivitet?

Arrangør
Frivillighet Norge
Dag
Tirsdag 13.8 2024 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Kanalplass-scenen
Vis i kart
Medvirkende
Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
Even Aleksander Hagen, Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, AP
Ann Karin Swang, Leder, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
Ingvild Skar, Leder Nye Mønstre, NAV Kristiansand, NAV Kristiansand
Elias Borgan, Rådsmedlem, Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Rita Hirsum Lystad, President, Norges musikkorps forbund
Mads Bruun Høy, Debattleder, Æra
Kontaktperson
Vanja Konradsen, Prosjektleder, Frivillighet Norge, 98256770
Nettside
https://www.frivillighetnorge.no/
https://www.nsf.no/fg/helsesykepleiere
https://ungfritid.no/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Frivillighet Norge samarbeider med Landsgruppen av helsesykepleiere og inviterer til en debatt om inkludering av barn og unge i fritidsaktivitet.

Alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta, uansett hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. For å lykkes med dette må flere unge, foresatte og ansatte få informasjon om aktuelle fritidsaktiviteter, og skolen er en god arena for å nå ut til flere. Kommunen har en viktige rolle som koordinator og tilrettelegger for varig deltakelse, særlig for utsatte barn og unge.

Vi tar utgangspunkt i tiltak nr 15 og 17 i ny handlingsplan "Alle inkludert" fra Kultur- og likestillingsdepartementet og vi spør:

  • Hvem bidrar til å spre informasjon og øke deltakelsen i frivillige organisasjoners fritidsaktiviteter?
  • Hvilke utfordringer løses lokalt for å få med flere nye, og hva kan gi nye resultater?

Ungfritid.no er en digital plattform der kommunene kan vise fram ulike typer av fritidsaktiviteter, i tillegg til aktuelle støtteordninger for foresatte og foreninger. Skolen og laget rundt barnet er viktig, og kommunene må ha kapasitet til å tilrettelegge og veilede, i tråd med målene i Fritidserklæringen.

Frivillighet Norge jobber med en arbeidsmodell for inkludering av barn og unge i kommunene, og har et prosjekt finansiert av «Partnerskap mot mobbing» hvor helsesykepleiere og skoler inngår som målgrupper. Vi samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og barne- og ungdomsrådet der, og tester tiltak som bidrar til god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud for barn og unge.

Hopp til toppen