Kvanteteknologi: Hvor står Norge?

Arrangør
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (UiO), SINTEF Digital, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Oslo Science City
Dag
Torsdag 15.8 2024 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Forskning
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Vitensenteret
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Amfi
Antall plasser i lokalet
60
Medvirkende
Bjørn Jamtveit, Forskningsdekan, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiO
Kenneth Ruud, Administrerende direktør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Mari Sundli Tveit, Direktør, Forskningsrådet
Trond Runar Hagen, Konserndirektør, SINTEF Digital
Yngvar Ugland, Direktør i New Tech Lab, DNB
Marianne Etzelmüller Bathen, Forsker ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiO
Terje Nilsen, Director Disruptive Technologies, Kongsberg Discovery
Susanne Friederike Viefers, Instituttleder og professor ved Fysisk institutt, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetUiO
Franz Fuchs, Seniorforsker og senterleder, Sintef Digital
Gunnar Rustad, Forskningsleder, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Kontaktperson
Anine Sollien Pedersen, UiO, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 98138223, a.s.pedersen@mn.uio.no
Nettside
https://www.mn.uio.no/
https://www.sintef.no/sintef-digital/
https://www.ffi.no/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Det er et spørsmål om tid før kvanteteknologi vil revolusjonere teknologien vi bruker. Kvantedatamaskiner har potensialet til å løse komplekse problemer på en brøkdel av tiden det tar for dagens datamaskiner. Kvantesensorer vil kunne måle trykk, temperatur, bevegelse, magnetisme og mer med ekstrem presisjon. Dette kan føre til nye muligheter innen medisin, materialvitenskap, finans og sikkerhet. I forsvarssektoren er det også stor innsats innen utvikling av kvanteteknologi, og i denne sammenhengen er det viktig at andre aktører ikke får et teknologisk forsprang. Både EU, USA og Kina jobber målrettet med kunnskapsberedskap på området. Hva gjør Norge og hva burde vi gjøre? Hvilke konsekvenser får det om Norge ikke har beredskap på området?

PROGRAM: 

Introduksjon til tematikken

«Kvante for dummies» Hva er kvanteteknologi? v/ Susanne Viefers, instituttleder og professor ved Fysisk institutt, UiO

Kvantedatamaskiner som regneressurs og mulige anvendelser v/  Franz Fuchs, seniorforsker og senterleder, Gemini-senteret for kvantebergeninger, SINTEF Digital, SINTEF Digital

Kvanteteknologi - muligheter, trusler og behov v/ forskningsleder Gunnar Rustad, FFI

Panelsamtale

Bjørn Jamtveit, Forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (UiO) leder samtalen om hva Norge gjør innenfor kvanteteknologi, hva vi burde gjøre og hvilke konsekvenser det får om Norge ikke har beredskap på området?

Panelet består av representanter fra Forskningsrådet, Forsvarets forskningsinstitutt, DNB, SINTEF Digital, Kongsberg Discovery og Universitetet i Oslo. 

 

Hopp til toppen