Nå kommer digitale produktpass: Hva betyr det for norske bedrifter og forbrukere?

Arrangør
Cobuilder, GS1, Standard Norge
Dag
Tirsdag 13.8 2024 15:00 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Restaurant + Stuen
Antall plasser i lokalet
130
Medvirkende
Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of Sustainability, Elkjøp Nordic
Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
Cathrine Pia Lund, administrerende direktør, Svanemerket
Knut Jøssang, Manager Digital Built Environment, Pipelife Norway
Knut Mathisen, sektoransvarlig for byggenæringen, GS1
Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør, Cobuilder
Per Arne Horne, administrerende direktør, Direktoratet for byggkvalitet
Rune Kjørlaug, virksomhetsarkitekt, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Espen Mathisen (moderator), markeds- og kommunikasjonsdirektør, Cobuilder
Kontaktperson
Espen Mathisen, Cobuilder, +4795044789
Nettside
http://www.cobuilder.no
http://www.gs1.no
http://www.standard.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

 

Hvordan vil digitale produktpass bli innført i Norge og hva betyr det for norske bedrifter og forbrukere?

EU har som mål å bli et klimanøytralt kontinent innen 2050. Et av tiltakene som iverksettes for å bidra til dette, er innføringen av digitale produktpass. Dette vil påvirke mange næringer i Norge, blant annet bygge- og anleggsnæringen og varehandelen, som vi vil fokusere spesielt på i denne debatten.

Hva er et digitalt produktpass?

Et produktpass skal inneholde digital informasjon om et produkt, for eksempel hvem som har produsert varen, hvilke komponenter som inngår, hvor er de produsert, og hvordan varen kan repareres, resirkuleres og gjenvinnes. All informasjon som er relevant ved gjenbruk og ombruk er en viktig del av det digitale produktpasset, for eksempel miljøegenskaper. Det skal hjelpe forbrukere med å ta bærekraftige valg, og i tillegg gjøre det mulig for myndigheter å verifisere at lovverket overholdes.

Innføringen av digitale produktpass vil bety at fremtidige IT-plattformer, databaser og systemer vil ha et felles sted for å finne relevante produkter, sammenligne deres egenskaper, og velge mer bærekraftige produkter og løsninger. Digitale produktpass vil for eksempel kunne muliggjøre nye forretningsmodeller innen rapportering av klimafotavtrykk, bidra til større grad av sirkulærøkonomi, gi bedre dokumentasjon av farlige stoffer og øke andelen av grønne innkjøp. Det vil også gi forbrukere bedre innsikt i hva de kjøper og bidra til mer bærekraftige valg.

Hvordan skal det innføres i Norge?

Flere norske aktører har allerede begynt å forberede seg på innføringen av digitale produktpass, men kunnskapen er fortsatt relativt lav blant produsenter, leverandører, grossister og forbrukere. Det er mange flaskehalser, og både private og offentlige aktører må spille på lag for at vi skal sikre god fremdrift i dette viktige digitaliserings- og standardiseringsarbeidet. Det må legges en god plan som sikrer at alle henger med på lasset.

I denne debatten deler eksperter på digitale produktpass av sin kunnskap og gir et innblikk i deler av EUs nye lovgivning (ESPR, CPR etc.). Sentrale aktører vil drøfte hva som skal til for å sikre en vellykket implementering av digitale produktpass i Norge, hva norske bedrifter bør gjøre NÅ for å være best mulig forberedt, og hvordan man skal ivareta forbrukernes interesser på en best mulig måte.

Sentrale spørsmål i debatten vil være:

  • Hvordan skal digitale produktpass implementeres i praksis?
  • Hvilke muligheter gir det?
  • Hvor er flaskehalsene?
  • Hvordan få opp kunnskapsnivået rundt digitale produktpass i Norge?
  • Hvordan kan mindre aktører få hjelp til å implementere digitale produktpass?
Hopp til toppen