Samehets, mobbing og forsoning

Arrangør
Sametinget, Partnerskap mot mobbing
Dag
Onsdag 14.8 2024 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling
Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Storlavvoen
Medvirkende
Silje Karine Moutka, Sametingspresident, Sametinget
Aslak Bonde, Møteleder
Lubna Jaffrey, Kultur- og likestillingsminister, Kultur- og likestillingsdepartementet
Stig Johannessen, Forbundsleder, Skolelederforbundet
Madelen Kloster, Leder, Elevorganisasjonen
Elle Márgget Nystad, Leder, NSR-U
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud, Kultur- og likestillingsdepartementet
Kontaktperson
Tom Ellingsen, Rådgiver, Sametinget, 46849218
Nettside
http://sametinget.no
https://www.partnerskapmotmobbing.no/
Facebook
www.facebook.com/events/1182605999827118/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Rett til trygt og godt skolemiljø – også når du er samisk

Den nye opplæringslovens kapittel 12, slår fast at alle elever har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Til tross for dette er det mange samiske barn som ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Samehets er et samfunnsproblem, som også rammer samiske barn. Samtidig vet vi at et stadig økende antall elever i Norge opplever mobbing. Vi må anta at dette også gjelder samiske barn. Til tross for dette er samiske barns rett til trygt og godt skolemiljø sjeldent i fokus.

I denne samtalen spør vi:

  • Hva vet vi om samehets og mobbing som rammer samiske barn og unge? Vet vi nok?
  • Lukker samfunnet øynene for samehets og mobbing av samiske barn og unge? I så fall, hvorfor?
  • Hvordan kan vi sikre at samiske barns rett til et trygt skolemiljø sikres, uavhengig av hvor de bor?
  • Hvem sitter med hvilket ansvar? Hva må nasjonale myndigheter, skoleeiere og Sametinget gjøre?

 

Hopp til toppen