Allmennlegetjeneste for fremtiden — hvordan bygger vi den?

Arrangør
ALIS /SAMLIS ( www.alis.no )
Dag
Tirsdag 13.8 2024 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Arbeidsliv
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
SAL 2
Antall plasser i lokalet
120
Medvirkende
Jan Christian Vestre, Helse- og omsorgsminister, Arbeiderpartiet
Tone W. Trøen, Stortingsrepresentant og leder av helse- og omsorgskommiteen, Høyre
Martin Gray, Ansvarlig redaktør, ordstyrer for arrangementet, Dagens Medisin
Linn Getz, Lege og professor i medisin ved NTNU, leder Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Steinar Hunskår, Professor emeritus allmennmedisin, UiB
Anette Fosse, Leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, PhD, spesialist i allmennmedisin, NSDM
Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral og tidligere sjef for Forsvarets sanitet
Ingeborg Henriksen, Leder Yngre legers forening, Legeforeningen
Helen Brandstorp, Divisjonsdirektør kommunale tjenester og beredskap, Helsedirektoratet
Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, Helsedirektoratet
Atal Faizi, Medlem Fagutvalg for allmennleger i spesialisering, Legeforeningen
Kontaktperson
Rolf Martin Tande, prosjektmedarbeider/lege, ALIS /SAMLIS - www.alis.no, 90923923
Nettside
http://www.alis.no
http://www.samlis.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er nå i sitt siste år, og i følge Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 ønsker man fremover at allmennlegetjenesten må organiseres og finansieres på en måte som fremmer kvalitet, effektivitet, rett bruk av kompetanse, arbeidsdeling og innovasjon. Alderssammensetningen vil sette helsevesenet under press og det globale trusselbildet vil sette oss på prøve.

Vi lever også i en urolig verden og trusselbildet har kanskje ikke vært så komplekst noen gang. Det er pågående krig i Europa og flere andre steder i verden, mennesker  er på flukt og klimaforandringene øker stadig. KI og annen teknologisk utvikling kan gi oss nye verktøy som kan lette hverdagen og revolusjonere  pasientbehandlingen, men er samtidig potente militære virkemiddel og kan bidra til usikkerhet på mange plan. Alt dette er med på å øke utfordringene i helsevesenet. Er helsevesenet fleksibelt og robust nok til å takle disse endringene? Har vi gode nok planer til å møte de nye utfordringene? 

Allmennlegetjenesten er fundamentet for vår felles helse- og omsorgstjeneste. Legenes generalistkompetanse er grunnlaget for at flere og  mer avanserte oppgaver kan løses nær der folk bor, leser vi i Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Regjeringen mener det er nødvendig med ytterligere strukturelle endringer i fastlegeordningen for å nå regjeringens målbilde for tjenestene og skape bærekraft. Dette innebærer blant annet tverrfaglige fastlegekontor med tydelig ledelse og et bredere faglig tilbud med flere personellgrupper tilstede. Det er også planer om endringer av kompetansekrav for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialistutdanningen i allmennmedisin. 

ALIS- og SamLIS-kontorene inviterer til fremlegg og debatt hvor vi spør: “Hvordan bygger vi fremtidens allmennlegetjeneste?”

 

Hopp til toppen