- Det er vel nok natur?

Arrangør
Kommunalbanken AS, Norsk Klimastiftelse
Dag
Tirsdag 13.8 2024 09:00 - 09:50
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Langbryggen 15
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
1. etasje
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Vigdis Vandvik, Professor i samfunnsøkologi, Universitetet i Bergen
Jannicke Trumpy Granquist, Administrerende direktør, Kommunalbanken
Anne Jortveit, Nestleder, Norsk klimastiftelse
Knut K. Bjørgaas, Direktør landdivisjonen, Kartverket
Anders Lund, Rådgiver arealplan, Larvik kommune
Kontaktperson
Harald Jacobsen, Kommunikasjons- og bærekraftssjef, Kommunalbanken AS, 99538005
Nettside
https://www.kbn.com/
https://www.klimastiftelsen.no/
https://klimarisiko.kbn.com/
Facebook
www.facebook.com/Klimastiftelsen
X / Twitter
@Klimastiftelsen
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

- Det er vel nok natur var overskriften i en lederartikkel i Finansavisen i januar, signert redaktør Trygve Hegnar. Han kommenterte NRKs program Oppsynsmannen, der Bård Tufte Johansen viser fram omfanget av inngrepene i norsk natur. Hegnar konkluderte med at «…både de enkelte inngrep og summen er ubetydelige…»

Men de som har kunnskap om temaet, som Klimautvalget 2050 (2023) og Naturrisikoutvalget (2024) vurderer dette annerledes. For mange kommuner planlegger nedbygging av natur til formål som skoler, eldresentre, næringsparker og boliger. Og ikke minst: hytter. I tillegg ivrer næringslivet og mange politikere for bredere og rettere veier. Sammenlagt fører alle slike prosjekt til store klimagassutslipp og mindre natur. 

Norges 357 kommuner har ansvar for arealforvaltningen i Norge. Hvordan kan disse ta nødvendige nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold – samtidig som de ivaretar behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø? Hvem har ansvaret for summen av alle naturinngrepene? Hva kjennetegner kommuner som klarer å kombinere behovet for utvikling med hensynet til natur og klima? Hvordan håndterer ansatte og folkevalgte krysspresset og behov for stadig mer kompetanse på dette feltet?

Disse store spørsmålene skal vi belyse og diskutere på dette arrangementet i regi av KBN – den norske stats kommunalbank – og Norsk klimastiftelse – Norges grønne tankesmie.

Program:

Hva er det som står på spill og hva risikerer vi å tape ved å fortsette som før? Hvordan bør lokalpolitikere fremover håndtere konflikter som oppstår mellom naturhensyn og ønsket vekst og utvikling?

Innledning ved Vigdis Vandvik, professor i samfunnsøkologi ved Universitetet i Bergen og medlem av Naturrisikoutvalget. 

Hvordan kan «Operasjon planvask» vise vei for andre kommuner

Anders Lund, rådgiver i Arealplan i Larvik kommune, innleder om prosjektet og hvordan det kan vise vei for andre kommuner.   

Naturkrisen og klimakrisen: Feilbeslutninger i kommunene kan gi negative konsekvenser for miljøet på land og i sjø

Med geografiske data og øvrige verktøy kan Kartverket bistå til effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av naturen i kommunene. Innledning ved sivilingeniør Knut K. Bjørgås, direktør i Kartverkets landdivisjon.

Inspirasjonsprosjekter fra norske kommuner

Disse prosjektene ivaretar hensyn til både klima og natur. Inspirasjon fra norske kommuner ved Jannicke Trumpy Granquist, adm. dir. i Kommunalbanken.

Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er åpent for alle og vil bli streamet. Lenke til streaming kommer.

Fullstendig program: Arendalsuka: – Det er vel nok natur? – Norsk klimastiftelse (klimastiftelsen.no) 

Hopp til toppen