Eksport og havvind: Fra sært til svært

Arrangør
Norwegian Offshore Wind, DNV, Eksfin
Dag
Onsdag 14.8 2024 11:00 - 12:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Restaurant/Stue
Antall plasser i lokalet
130
Medvirkende
Tone Lunde Bakker, Direktør, Eksfin
Arvid Nesse, Leder, Norwegian Offshore Wind
Sille Grjotheim, Leder Fornybar Sertifisering, Norge, DNV
Arne Vatnøy, Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind
Marte Aaberg Midtsund, DNV
Mette Harv, Executive VP, Nekkar ASA
Ingvild Kjerkol, Leder Energikomiteen, Arbeiderpartiet
Signy Elde Vefring, EVP Strategy & Technology, Aker Solutions
Kontaktperson
Arne Vatnøy, Kommunikasjonssjef, Norwegian Offshore Wind, 93443552
Nettside
http://www.norwegianoffshorewind.no
http://www.eksfin.no
http://www.dnv.com
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Norsk leverandørindustri kan kapre større globale markedsandeler innen havvind. Hva kreves for at Norge kan gjøre havvind til en stor ny eksportnæring?

Ifølge årets Eksportmelding er det havvind som er den største driveren for eksport blant de nye fornybarnæringene. Menon Economics spår at Norge kan ta en markedsandel på opp mot 14 prosent for det flytende havvindmarkedet – men det fordrer at både industrien og politikerne tar viktige grep. 

På dette arrangementet i Arendalsuka, skal vi diskutere hvordan Norge skal unngå et globalt utenforskap. I oljealderen har vi nytt godt av å være verdensledende. Vi har særnorske regler og skreddersydde tilpasninger. Innen havvind er bildet snudd opp ned. Vi må være en global spiller for å få kostnadene ned og investeringsviljen opp. Da må både regulering, krav og kapitaltilgang gjøre det attraktivt å satse på havvind i Norge.

Eksport i havvind handler om mye mer enn bare kraften vi skal selge. Norge er blant nasjonene i verden som utvikler flest flyterteknologier og har sterk markedsposisjon innen plattformer, kabler og installasjon.. Norge kan ta en posisjon som foregangsland på flytende havvind gjennom en innovativ leverandørindustri som har vist at de kan tilby globalt skalerbare løsninger. 

Under Arendalsuka utfordrer vi politikerne våre på hvordan vi forvalter fortrinnene våre på riktig måte, hvordan vi sikrer at det globale markedet investerer i og kjøper norske løsninger - og hvordan flere norske SMB kan vokse havvindmarkedet. Vi får presentert ny innsikt om eksportpotensialet vårt og vi får viktige innspill om en eksportstrategi fra industrien selv.

Vel møtt! Det blir kaffe og mingling etter debatten på scenen. 

Hopp til toppen