Balansekunst i det grønne skiftet

Arrangør
Norconsult Norge AS, DNV, Eviny, Lyse, Hafslund, Å Energi, Norsk Hydro
Dag
Onsdag 14.8 2024 08:00 - 09:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
55
Medvirkende
Håkon Bergsodden, Divisjonsdirektør Vannkraft og Kraftoverføring, Norconsult Norge AS
Jørgen Bjørndalen, Business Lead - Flexibility and Energy Markets, DNV
Kristin Lian, Administrerende Direktør, Hafslund Kraft
Leiv Ingve Ørke, Konserndirektør Fornybar Energi, Lyse
Jan Erik Eldor, Konserndirektør Vannkraft, Å Energi
Sonja Chirico Indrebø, CEO, Eviny Fornybar
Per-Eilert Vierli, Head of Energy Markets, Norsk Hydro
Terje Halleland, Stortingsrepresentant, Energi og Miljøkomiteen, FRP
Ingvild Kjerkol, Leder Energi- og Miljøkomiteen, Arbeiderpartiet
Thor Egil Braadland (Moderator), Myndighetskontakt, Fornybar Norge
Kontaktperson
Einar Jones-Kobro, Markedssjef, Norconsult Norge AS, +4746542058
Nettside
http://norconsult.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Norge har forpliktet seg til store reduksjoner i klimagassutslipp. For å nå disse målene er det en forutsetning med en storstilt elektrifisering av samfunnet. Med utgangspunkt i at tiden for utbygging av ny, stor vannkraftproduksjon i Norge er forbi, er det kombinasjonen av dagens energisystem og ny, ikke-regulerbar kraftproduksjon som skal møte fremtidens behov. Vindkraft på land, solkraft og ikke minst vindkraft fra havet har stort potensiale, men vil også medføre store balanseutfordringer i kraftsystemet. Vind- og solkraft medfører større, hurtigere og mindre forutsigbar variasjon i produksjonen, og har normalt kun nedreguleringsevne.

Dagens vannkraftdominerte system har iboende stabiliserende egenskaper og stor evne for lagring av energi og regulering av produksjonen etter behov. Det er derfor viktig å forstå mulighetene som ligger i magasinerbar vannkraft, og tilrettelegge for at vi kan ta i bruk fleksibiliteten og regulerbarheten i møtet med økt andel ikke-regulerbar kraftproduksjon. Men dette kan også innebære utfordringer knyttet til lønnsomheten i ombygginger, og hvilken påvirkning de vil få på miljøet.

Dette arrangementet søker å sette lys på: 

  • Fremtidens norske energisystem, med økt innslag av vind- og solkraft, fleksibilitet i industrien og nye balansetjenester (inkl hydrogenproduksjon)
  • Utfordringer og muligheter ved planlegging og drift av Norges energisystem på veien mot 2050
  • Hva trenger vi for å ha et stabilt norsk kraftsystem også i fremtiden?
  • Hvor stort potensial for stabilitetstjenester ligger i ombygging av eksisterende anlegg?
  • Hvilke barrierer finnes for å oppnå tilstrekkelige balansereserver?
  • Er det sannsynlig at vi oppnår tilstrekkelig grad av reservekapasitet tidsnok, eller vil kraftsystemet vårt gå en vanskelig tid i møte?
Hopp til toppen