EØS-midlene 20 år

Arrangør
KS, Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Kulturdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Dag
Torsdag 15.8 2024 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Demokrati
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Lille Hotell
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Christina Kullmann Five, spesialrådgiver EU/EØS, KS
Espen Bath Eide, utenriksminister
Jan Erik Grindheim, professor i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
Gunn Marit Helgesen, styreleder, KS
Roger Severin Bruland, tidligere Europa-korrespondent
Kontaktperson
Ida Paulsen Slettevoll, KS, 90501841
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Ideen bak EU var å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Nøkkelen har vært samarbeid og forsoning ved å redusere økonomiske og sosiale ulikheter mellom landene.

Gjennom 20 år har Norge bidratt til en mer demokratisk og grønnere utvikling i Europa gjennom EØS-midlene.

Mens vi venter på at en ny programperiode skal starte, så er det på tide å se seg tilbake. Hva har EØS-midlene betydd for fred, forsoning og stabilitet i Europa? Hvilke resultater har de norske prosjektene gitt? Og hvilken betydning kan EØS-midlene ha for europeisk samarbeid framover?

En rekke direktoratet, fagetater, KS og Innovasjon Norge er programpartnere for EØS-midlene i Norge. Sammen med Utenriksdepartementene og ni andre programpartnerne inviterer KS til bursdagsfest og samtale på Lille Hotell.

Hopp til toppen