Omstilling for maritim næring! Hvordan komme raskt fra «de første skipene» til «de første hundre»?

Arrangør
Grønt Skipsfartsprogram / DNV
Dag
Tirsdag 13.8 2024 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Vis i kart
Medvirkende
Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Regjeringen
Liv Kari Eskeland (H), Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget
Knut Arild Hareide, Administrerende direktør, Norges Rederiforbund
Tor Arne Borge, Administrerende direktør, Kystrederiene
Even Aas, Styreleder, Maritimt Forum
Vegar Frihammer, COO / Styremedlem, Greenstat
Marthe Solaas, VP, Bunkring & Markedsutvikling, Yara
Kontaktperson
Per Wiggo Richardsen, Kommunikasjonsdirektør, DNV, +4790777829, per.wiggo.richardsen@dnv.com
Nettside
https://grontskipsfartsprogram.no/
X / Twitter
@grontskipsfart
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Hensikt

Hensikten med denne debatten er å motivere ledende politikere til å ta nødvendige grep for å omstille skipsfarten i tråd med de mål norske politikerne selv har satt for reduserte CO2 utslipp i 2030. Berede grunn for etablering av et næringslivets omstillingsfond, som også inkluderer differansekontrakter, som et svært viktigste tiltak.

Fondet skal blant annet finansieres over statsbudsjettet fra statsinntekter betalt av skipsfarten selv i hht EU ETS.

 

Bakgrunn

Grønn skipsfart, utslippsfri transport på sjø, vil være et viktig virkemiddel for å kunne nå klimamålene og omstille maritim næring til morgendagens krav. Norge ønsker fortsatt å lede an i utviklingen for reduserte utslipp fra skip – men omstillingen må kraftig akselereres om målene skal nås.

Til tross for stor vilje og entusiasme, grundig designarbeid og omfattende analyser ser vi at investeringsbeslutningene for å realisere nullutslippsskip ikke fattes. Pågående justeringer av virkemidlene har begrenset effekt.

Vi må raskt gå fra «det første skipet» til «de første hundre»!

Gjennom forarbeid til klimapartnerskapsavtalen er det bred enighet innen de maritime næringene om å jobbe for et:

  • Omstillingsfond etter modell av NOx-fondet.

(Målet med kimapartnerskapsavtalen er å skape en felles forpliktelser for grønn omstilling. Partnerne er myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere og interesseorganisasjoner fra maritim næring og miljø. Diskusjonene pågår.)

Omstillingsfond etter modell av NOx-fondet er et grep som kan akselerere omstillingen og skalere løsninger på en helt ny måte – men veien for å få dette på plass synes å være lang. Denne debatten vil adressere de følgende problemstillingene:  

  • Hvorfor uteblir investeringsbeslutningene?
  • Hvilke styrker har NOx-fondsmodellen sammenlignet med øvrige virkemidler?
  • Hvordan kan NOx-fondsmodellen justeres og tilpasses til et omstillingsfond?
  • Hva kan et omstillingsfond oppnå – og hva står i veien for å etablere?
  • Hva kan og bør myndighetene og andre gjøre?

 

GSP inviterer utvalgte politikere og toppledere fra maritim næring til å debattere problemstillingene og sammen søke løsninger for at et forpliktende omstillingsfond blir etablert. Et fond som sikrer at nye, miljøvennlige skip blir bygget, og:

At vi kan gå fra «det første skipet» til «de første hundre»!

 

Hopp til toppen