Balansekunst - en helsetjeneste mellom bakker og berg

Arrangør
HelseOmsorg21-rådet
Dag
Onsdag 14.8 2024 18:00 - 19:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Smalsund
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Per Morten Sandset, viserektor, Universitetet i Oslo
Eva Stensland, direktør, SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
Jan Frich, administrerende direktør, Diakonhjemmet sykehus
Stefán Hjörleifsson, forsker, Universitetet i Bergen
Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Truls Vasvik, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, første nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant Høyre, leder Helse- og omsorgskomiteen
Kontaktperson
Henrietta Blankson, HelseOmsorg21-rådet, +4792233762, helseomsorg21@forskningsradet.no
Nettside
https://www.helseomsorg21.no/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Hørselshjelpemidler
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Helsetjenesten står overfor krevende utfordringer. Vi blir eldre og flere lever med kroniske sykdommer. Nye teknologier og behandlinger utvikles. Innbyggernes forventninger til helsetjenesten og mulighetene innenfor persontilpasset medisin er store. Vi vil ikke klare å ha nok helsepersonell eller økonomiske ressurser til å fortsette å løse oppgavene slik vi gjør det i dag. Skal vi skape "Vår felles helsetjeneste" må vi prioritere.

HelseOmsorg21-rådet inviterer til samtale om sammenhenger mellom prioritering og bærekraft. Hvordan skal behovene i helsetjenestene balanseres for å sikre en likeverdig helsetjeneste i hele landet? Hvordan kan vi gi gode helsetjenester i dag og i tiden fremover? Hvordan finner vi riktig balanse mellom effektivitet, kvalitet og omsorg? Hvordan påvirker retningslinjer prioriteringsutfordringene? Personellressurser, variasjon i tjenestene og målet om en likeverdig helsetjeneste er nøkkelord for samtalene.

Hopp til toppen