Digital omstilling og fremtidens arbeidsliv

Arrangør
Universitetet i Bergen
Dag
Tirsdag 13.8 2024 14:00 - 14:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Festsalen
Antall plasser i lokalet
130
Medvirkende
Karianne Tung, Digitaliserings- og forvaltningsminister, Arbeiderpartiet
Pinar Heggernes, Prorektor, Universitetet i Bergen
Sveinung Skule, Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Monica Mæland, Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
Kathrine Tveiterås, Prorektor, UiT Norges arktiske universitet
Kontaktperson
Odd Vegard Kandal-Wright, Universitetet i Bergen, +47 995 00 960
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Hvilken digital kompetanse trenger morgendagens nærings- og arbeidsliv, og hvordan skal vi få denne kompetansen inn i utdanningene?

Både offentlig sektor og privat næringsliv skriker etter arbeidskraft med høy digital kompetanse. NHOs kompetansebarometer viser at omtrent 4 av 10 norske virksomheter i noen eller stor grad har et udekt kompetansebehov innen IKT. Digital kompetanse er også en forutsetning for å lykkes med den grønne omstillingen.

Utfordringen er å gi elever og studenter denne kompetansen gjennom utdanningen sin, og samtidig sørge for at de som allerede er i arbeidslivet får ny og nødvendig kompetanse.

Hva slags livslang læring trenger arbeidslivet, og endringer må skje i alle utdanningsløp i fremtiden? Hvordan gi kompetanse som bidrar til en samfunnsmessig gevinst av teknologien? 

Universitetet i Bergen inviterer sentrale aktører fra næringsliv og akademia til samtale om hvordan vi skal møte fremtidens digitale kompetansebehov. 

Hopp til toppen