Hvorfor klarer vi ikke produsere nok norsk matkorn?

Arrangør
Nofima, Nibio, Norsk Landbruksjournalistlag, Graminor
Dag
Tirsdag 13.8 2024 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Mat
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Toppetasjen
Antall plasser i lokalet
120
Medvirkende
Bente Torstensen, Adm. direktør, Nofima
Kristin Hollung, Forskningssjef, Nofima
Wendy Waalen, Forskningssjef, Nibio
Wenche Aale Hægermark, Kommunikasjonsleder/Styreleder, Nofima/Norsk landbruksjournalistlag
Tor Jacob Solberg, Leder, Bonde- og småbrukarlaget
Jon Arne Dieseth, Hveteforedler, Graminor
Kristin Børresen, Adm. direktør, Graminor, representant Matkornpartnerskapet
Åse Sundvor, Styremedlem, Norges Bondelag
Kontaktperson
Wenche Aale Hægermark, Kommunikasjonsleder/styreleder, Nofima/Norsk landbruksjournalistlag, 93203400
Nettside
https://nofima.no
Facebook
www.facebook.com/Nofima
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

I mars kom Stortingsmeldingen om økt selvforsyning. Korn har en sentral plass, og å øke andel andelen matkorn er høyt på agendaen for så vel politikere som bønder og forskere. Målet er 90 prosent norsk matkorn. Dette er et mål de fleste støtter opp om, men det uenighet om hvordan målet skal nås, og det er det denne debatten vil dreie seg om. Vi har invitert politikere, forskere, bondeorganisasjonene og matkornpartnerskapet.

Vi starter med en introduksjon ved forskningssjef Kristin Hollung. Hun gir et oversiktsbilde over hva som gjøres fra forskningens side for å bidra til å nå 90 prosent-målet. Deretter følger to faglige innlegg, før vi avslutter med en panelsamtale mellom styremedlem og korn- og kyllingbonde Åse Sundvor i Bondelaget, leder Tor Jacob Solberg i Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, Adm. direktør i Graminor og representant for Matkornpartnerskapet Kristin Børresen og Adm. direktør Bente Torstensen i Nofima.

Faglige innlegg:

  • Om dyrkingsmulighetene i Norge ved Wendy Waalen, forskningssjef i Nibio
  • Om utviklingen av norsk mathvetesorter ved Graminor
Hopp til toppen