Klimagassberegninger som bidrag til nullutslippsområder.

Arrangør
FME ZEN, NTNU, SINTEF
Dag
Onsdag 14.8 2024 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Energi
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Oscar, 1.etasje
Antall plasser i lokalet
60
Medvirkende
Helge Brattebø, Professor, NTNU
Jan Sandstad Næss, Førsteamanuensis, NTNU
Carine Lausselet, Forsker, SINTEF
Sofie Møller, Energi- og miljørådgiver, Asplan Viak AS
Eivind Selvig, Rådgiver, Civitas/FutureBuilt
Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef, Byggevareindustrien
TBA, DiBK
Kontaktperson
Anne-Lise Aakervik, Seniorrådgiver kommunikasjon, NTNU, +4793439008, anne-lise.aakervik@ntnu.no
Nettside
http://www.fmezen.no
Facebook
www.facebook.com/fmeZEN
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Vi er nødt til å omstille oss, og det haster. Vi trenger metoder og verktøy for å kunne gjennomføre omstillingene. I Forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) har vi over flere år jobbet med utslippsfaktorer knyttet til blant annet energibærere, samt å vise hvordan materialbruk spiller inn på klimagassutslipp. Hvordan kan våre funn påvirke planleggingsprosesser, utbyggingsporsjekter og byggeforskriftene, samt standarder for en enhetlig oppfatning og praksis i bransjen?

Vi inviterer til to panelsamtaler:

1) Betydning av å bruke verktøyene og gevinstene det gir. 

2) Erfaringer fra pilotprosjektene i FME ZEN.

Og vil belyse disse spørsmålene: 

  • Hvorfor utføres klimagassberegninger – krav, behov og nytte?​
  • Hvordan utføres klimagassberegninger -ulike standarder og verktøy?​
  • Hva har vi oppnådd og lært gjennom ZEN -teori/praksis, styrker/svakheter?​

Vi vil til slutt komme med våre tre råd om hvordan klimagassberegninger kan bidra til nullutslippsområder.  ​ 

 

Hopp til toppen