Nullutslippsområder - fra pilot til allemannseie. Slik kan det gjøres!

Arrangør
FME ZEN, NTNU, SINTEF
Dag
Torsdag 15.8 2024 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Energi
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Smalsund, 1.etasje
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Inger Andresen, Professor, NTNU
Ann Kristin Kvellheim, Senterleder, FME ZEN/SINTEF
Stein Erik Lauvås, Politiker, Arbeiderpartiet
Mare A.Esmark, Seksjonsjef, NVE
Anna-Thekla Tonjer, Daglig leder, Elverum Tomteselskap
Torger Mjønes, fagsjef for bærekraftige bygg, Trøndelag Fylkeskommune
TBA, DiBK
TBA, BNL
Kontaktperson
Anne-Lise Aakervik, Seniorrådgiver kommunikasjon, NTNU, +4793439008, anne-lise.aakervik@ntnu.no
Nettside
http://www.fmezen.no
Facebook
www.facebook.com/fmeZEN
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Skal vi klare EU og Norges mål om henholdsvis 55 prosent klimagassreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050 haster det å finne løsninger for å redusere energibruken, klimagassutslippene og forbedre forsyningssikkerheten.

Forskning peker på at bygg og områder har et betydelig potensial. Vi kan f.eks. spare 13 ThW energi innen 2030 hvis vi energieffektiviserer byggene våre. I Forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) har vi utviklet og bygget flere pilotprosjekter som visre at det er teknisk mulig å realisere gode nullutslippsområder. En viktig del av arbeidet har vært utviklingen av en ZEN (nullutslipps)-definisjon.

Vi legger frem resultater og piloterfaringer, diskuterer og svarer på tre spørsmål:

a) Hvilke løsninger finnes?
b) Hvilke barrierer bremser utviklingen?
c) Hvordan kan vi overkomme barrierene?

Til slutt kommer vi med anbefalinger til politikere og virkemiddelapparatet om hvordan vi  kan ta i bruk disse løsningene i stor skala.

 

Hopp til toppen