Havvind – fra «perfekt storm» til medvind?

Arrangør
Vårgrønn
Dag
Onsdag 14.8 2024 10:45 - 11:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Energi
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Rygerelektra
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Hoveddekk
Antall plasser i lokalet
150
Medvirkende
Astrid Bergmål, Statssekretær (Ap), Energidepartementet
Harald Solberg, Administrerende direktør, Norsk Industri
Robert Hjorth, Managing Director & Partner, BCG
Stephen Bull, Konsernsjef, Vårgrønn
Kontaktperson
Gudmund Bartnes, Market Analysis Manager, Vårgrønn, +47 99744267
Nettside
http://www.vargronn.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Havvind har vært i hardt vær de siste årene, blant annet som følge av økt inflasjon, økte rentekostnader og press i leverandørkjeden. Mange har snakket om at havvindindustrien har vært i sin første krise - en perfekt storm.

Samtidig ble 2023 et rekordår for havvindinvesteringer verden over, og i Europa satses det på havvind som aldri før. Teknologiutviklingen innen flytende og bunnfast havvind har fortsatt. Norske leverandørbedrifter tar stadig nye havvindkontrakter, og utgjorde 7,5 % av det globale havvindmarkedet i 2022 (ifølge tall fra Eksfin).

Betyr det at stormen har lagt seg? Hva har vi lært? Hva er de viktigste drivkreftene for å få realisert havvind i årene som kommer – i Norge og i Europa?

Program:

10.45-10.50: Velkommen v/ Stephen Bull, CEO i Vårgrønn

10.50-11.00: "2024: Et avgjørende år for (norsk) havvindindustri", Robert Hjorth, Managing Director & Partner BCG Norge

11.00-11.10: Astrid Bergmål, Statssekretær (Ap) i Energidepartementet 

11.10-11.30: Samtale med Astrid Bergmål, Harald Solberg, admin. dir. Norsk Industri, Robert Hjorth og Stephen Bull.

Hopp til toppen