Fra skreddersøm til konfeksjon - fra målrettet til universell tannhelse

Arrangør
Den norske tannlegeforeningen
Dag
Torsdag 15.8 2024 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Haralds pub
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Andre etasje
Antall plasser i lokalet
30
Medvirkende
Heming Olsen-Bergem, President, Den norske tannlegeforening
Kontaktperson
Christian P. Fjellstad, Den norske tannlegeforeningen, +4790092309, cf@tannlegeforeningen.no
Nettside
http://www.tannlegeforeningen.no/
Facebook
www.facebook.com/dennorsketannlegeforening
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Tannhelseutvalget skal levere rapporten sin 1. oktober 2024 og har fått i oppdrag å vurdere hvordan tannhelsetjenester skal bli likere de vanlige helsetjenestene. Dette kan innebære å øke det offentlige ansvaret for tjenesten og flytte den økonomiske byrden fra den enkelte til staten.

Ulike finansieringsmodeller kan vurderes, for eksempel gjennom å øke folketrygdens stønadsordning, innføring av egenandelstak og innføre priskontroll på alle tannhelsetjenester. En kan også vurdere å utvide tilbudet som i dag gis til ulike pasientgrupper i fylkeskommunal regi.

Ulike partier på venstresiden av politikken peker frem til en universell tannhelsetjeneste, mens høyresiden ønsker mer målrettede ordninger.

  • Er dagens tannhelse egentlig godt nok finansiert?
  • Eller bør det offentlige ta mer ansvar?
  • Vil en økning først og fremst nå de som trenger det, eller vil bare en universell ordning være dekkende nok?

Til debatt stiller

  • Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening
  • Representanter fra Rødt, Arbeiderpartiet og FrP
Hopp til toppen