Knappe ressurser – store behov: Hvordan bruker kommunene EU, og EU dem?

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 13.8 2024 10:15 - 11:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Internasjonalt
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Studio Spornes Tyholmen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Ole Andreas Danielsen, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Marthe Indset, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Øyvind Laderud, internasjonal koordinator, Kristiansand kommune
Åse Erdal, fagsjef, KS
Kontaktperson
Tone Thorgrimsen/NIBR, NIBR OsloMet, 98461877
Nettside
http://nibr.no
Facebook
www.facebook.com/NIBROsloMet
X / Twitter
@nibr_no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

I kraft av den nå 30 år gamle EØS-avtalen, glir norsk offentlig forvaltning inn i et stadig mer sømløst samarbeid om å iverksette EUs politikk.

Det handler ikke nødvendigvis om selve politikken.

For norske kommuners del handler det også om å være pragmatiske, om etter beste evne å søke penger og faglig samarbeid der de kan finne det.

EU har midler, støtteordninger og faglige nettverk.

I april i år kom EØS-utredningen, som antyder at Norge bør samarbeide enda tettere med EU.

Mye av det praktiske samarbeidet med EU finner sted lokalt – i kommunene.

Dette krever en ny forståelse av hvordan store og små kommuner opererer i fagmiljøer knyttet til EU-forvaltningen.

NIBR tar debatten om EU-endringer på lokalt nivå, med utgangspunkt i nye forskningsresultater.

Vi spør:

  • Er det forskjell på EU-arbeidet i norske og svenske kommuner? Altså: Har EU-medlemskap egentlig noen betydning?
  • Hvordan organiserer kommunene seg for å benytte seg av de mulighetene som ligger i EU-systemet?  
  • Tjener norske kommunebyråkrater like mye Brüssels interesser som Stortingets? Er de del av en stadig mer integrert europeisk forvaltning, i tillegg til den norske?
  • Kan nasjonale myndigheter legge bedre til rette for medvirkning i EU-arbeidet?

 

Program:

«Norske kommuner i EU» v/Ole Andreas Danielsen, NIBR, OsloMet

«Grønnere, smartere, bedre. Hvorfor EU-samarbeid er viktig for norske kommuner» v/Øyvind Laderud, Kristiansand kommune.

«Erfaringer med EØS-avtalen fra et lokalt perspektiv» v/Åse Erdal, KS.

 

Diskusjon med alle innlederne i panel. Publikum kan stille spørsmål. Ordstyrer: Marthe Indset, NIBR, OsloMet

Hopp til toppen