Knappe ressurser – store behov: Kan vi bremse bit-for-bit-nedbyggingen av naturen?

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 13.8 2024 11:15 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Studio Spornes Tyholmen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Marthe Indset, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Gro Sandkjær Hanssen, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Anne Holten, områdeleder samfunn, klima og miljø, Nordre Follo kommune
Gunnar Lindås, avdelingsleder for analyse, Agder fylkeskommune
Kontaktperson
Tone Thorgrimsen/NIBR, NIBR OsloMet, 98461877
Nettside
http://nibr.no
Facebook
www.facebook.com/NIBROsloMet
X / Twitter
@nibr_no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Norske kommuner forbruker natur i et markant tempo.

NRK har dokumentert hvordan kommunene på bare fem år har tillatt 44.000 naturinngrep, hvor naturområder ble omgjort til bebygde områder.

Mye av naturen som er blitt borte, har vært «spesielt viktig natur».

Kommunene åpner i tillegg, i gjeldende planer, for å bygge ned ytterligere to millioner dekar natur, viser en kartlegging fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

Det tilsvarer områder som er større enn Jotunheimen og Rondane nasjonalparker til sammen.

Kommunenes bit-for-bit nedbygging av naturen foregår uten at noen har kontroll og oversikt, og uten at vi vet hvilke naturgoder og hvilket biologisk mangfold vi faktisk mister.

Tiden er overmoden for en fornyelse av arealforvaltningen.

Kommunene trenger nye redskaper for å sikre en bærekraftig arealforvaltning. Det kan for eksempel være naturregnskap og arealbudsjett som styrer mot arealnøytralitet, eller digitale verktøy som gjør det mulig for innbyggerne å følge med på kommunenes arealbruk.

  • Hva må til for at kommunene tar grønne hensyn i arealforvaltningen?
  • Hvordan bygger vi politisk vilje til det?
  • Hvordan sikrer vi like metoder og fremgangsmåter på tvers av kommuner og forvaltningsnivå?
  • Hva kan departementet gjøre?

Vi spør hvordan naturhensyn kan prioriteres i kommuneplanleggingen, og presenterer forskningsresultater som viser betydningen av felles verktøy og metoder.

Program: 

  • «En grønnere arealforvaltning: hvilke faktorer spiller inn? Resultater fra EcoGaps-prosjektet» ved Marthe Indset/Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet
  • «Når naturen krymper: Nordre Follo kommunes erfaringer med bruk av kommuneplanprosessen for å stanse tap av natur» ved Anne Holten, områdeleder samfunn, klima og miljø, Nordre Follo kommune
  • «Grønne tall fra sør: erfaringer med Agder-modellen som felles standard for kommunalt naturregnskap» ved Gunnar Lindås, Agder fylkeskommune
  • «Hvordan arbeider KDD som er ansvarlig for planfeltet – for å integrere natur i «regnskaps»- og «budsjett»modeller?» ved KDD planavdelingen

Arrangementet avsluttes med en panelsamtale.

Det vil være anledning for publikum å stille spørsmål. 

Hopp til toppen